COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA1.
BALKOVEC Debevec, Marjetka
        Obleka v šoli : pregled oblačilnega videza učiteljev in učencev na Slovenskem skozi čas / Marjetka Balkovec Debevec ; [prevod angleškega povzetka Maja Visenjak-Limon]. - Ljubljana : Slovenski šolski muzej, 2014 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 115 str. : ilustr. ; 28 cm

Fotogr. na spojnih listih. - 500 izv. - Bibliografija: str. 101-107. - Summary

ISBN 978-961-6764-10-0

391(497.4)(091) 37(497.4):391(091)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.9 13152 BALKOVEC DEBEVEC M. Obleka ZGO E 1773 930.85(497.4) BALKOVEC DEBEVEC M. Obleka v šoli
COBISS.SI-ID 275137536

2.
        Le COLLEZIONI uniscono : collezioni etnologiche, tradizione orale e turismo culturale fra le Alpi e il Carso = Zbirke povezujejo = etnološke zbirke, ustno izročilo in kulturni turizem med Alpami in Krasom / a cura di, uredili Roberto Dapit, Barbara Ivančič Kutin, Špela Ledinek Lozej ; [autori dei testi Roberto Dapit ... [et al.] ; traduzioni in lingua italiana e slovena Peraulis di Giulia Sandrin]. - Udine : Università degli studi, Dipartimento di lingue e letterature straniere ; [Ljubljana] : Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje, 2015 (Udine : Lito Immagine). - 307 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zborzbirk : kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom = l'eredità culturale nelle collezioni fra Alpi e Carso)

Besedilo v slov. ali it., delno vzpor. v slov. in it. ali it. in angl. - 1.650 izv. - Bibliografija in povzetek v slov., it. in angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-88-904461-2-2 (Lito Immagine)

39:069.5(497.4+450.36) 719(497.4+450.36) 338.48(497.4+450.36):39
FRASCATI: 5-402
ETN B.3 13143 ZBIRKE Dapit R. (ur.) SLA Ethn II 299 LE COLLEZIONI ZGO D 8662 930.85(497.4) COLLEZIONI uniscono
COBISS.SI-ID 7709932

3.
        DEDIŠČINA živega srebra : Almadén, Idrija / [avtorji Ivana Leskovec ... [et al.] ; prevod Suzana Stančič ; fotografije arhiv nominacije Dediščina živega srebra, Almadén in Idrija]. - Ljubljana : Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, 2013 (Ljubljana : DTP). - 16 str. : ilustr. ; 21 cm

Na nasl. str. tudi: UNESCO Odbor za svetovno dediščino je leta 2012 na svojem 36. rednem zasedanju v ruskem Sankt Peterburgu Dediščino živega srebra Almadéna in Idrije vpisal na UNESCO Seznam svetovne dediščine. - Publikacija napisana na podlagi dosjeja nominacije "Dediščina živega srebra, Almadén in Idrija", ki je bil 2011 predložen UNESCO Odboru za svetovno dediščino. - 6.000 izv.

622.349.9(460Almadén+497.4Idrija)(091) 719:622.3(460Almadén+497.4Idrija)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.5 13140 LESKOVEC I. (ur.) Dediščina
COBISS.SI-ID 275558656

4.
DIBIE, Pascal
        Etnologija vrat : prehodi in pragovi / Pascal Dibie ; [prevod Gregor Moder ; spremna beseda Polona Sketelj]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2015 ([Maribor] : Darima). - 319 str. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Ethnologie de la porte. - 500 izv. - Vrata? Vrata! Vrata. / Polona Sketelj: str. 305-315. - Bibliografija: str. 285-303

ISBN 978-961-257-065-1

692.81:39(4)(091)
FRASCATI: 5-402
ETN B.0 13131 DIBIE P. Etnologija SOC 39 DIBIE P. Etnologija
COBISS.SI-ID 278647296

5.
        FIABE resiane = Rezijanske pravljice = Pravice po rozajanskin : dall'archivio dell'Istituto di etnologia slovena ZRC SAZU e dalla raccolta privata di Roberto Dapit = iz arhiva Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU in privatne zbirke Roberta Dapita / [registrazioni, posnela] Milko Matičetov, Roberto Dapit ; [premessa, scelta del materiale sonoro e traduzioni, spremno besedilo, izbor zvočnega gradiva in prevod Roberto Dapit, Monika Kropej ; elaborazione dei documenti sonori, zvočna obdelava Peter Vendramin]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2014. - 59 str. ; 21 cm + 1 CD (ca 66 min). - (Zborzbirk : kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom = l'eredità culturale nelle collezioni fra Alpi e Carso)

Besedilo v it. in slov. prevedeno iz rezijanščine. - 500 izv.

ISBN 978-961-254-689-2

398.2(450.365=163.6)
FRASCATI: 5-402
ETN D.0.1 13144 FIABE Matičetov M. SLA Fol II 594 FIABE SLA Fol II 594/CD FIABE
COBISS.SI-ID 273531392

6.
FÜRST, Irena
        Trapisti v Rajhenburgu : [grad Rajhenburg - Brestanica - stalna razstava] / [avtor kataloga Irena Fürst]. - [Ljubljana] : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2010 ([Krško] : Kolortisk). - 34 str. : ilustr. ; 22 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Avtorica navedena v kolofonu. - Potiskani notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 32. - Summary: An outline of history of the castle Rajhenburg ; The Trappists in Rajhenburg

27-789.255(497.4Brestanica)(083.824) 27-789.255:39(497.4Brestanica)
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.4 13145 FÜRST I. Trapisti
COBISS.SI-ID 266890240

7.
GABER, Marija, umetnica
        Zbirka suhocvetnih podob Marije Gaber iz Šmartnega v Rožni dolini : [katalog k razstavi, od 8.3. do 4.4. 2010, v Muzeju novejše zgodovine Celje] / [avtorica razstavljenih predmetov Marija Gaber ; avtor razstave [in] urednik kataloga Sebastjan Weber]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 2010 ([Celje] : Gracer). - 36 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Etnografski zapisi ; 2)

Rožna dolina in nekatere njene posebnosti / Albin Apotekar: str. 5-7. - Ob cvetu cvet / Marija Gaber: str. 8-9. - Med naturo in kulturo / Sebastjan Weber: str. 10-12

75.071(497.4):929Gaber M.
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 13159 GABER M. Zbirka
COBISS.SI-ID 512563564

8.
GODINA-Golija, Maja
        Prehranski pojmovnik za mlade / Maja Godina-Golija ; [ilustracije Izar Lunaček]. - Maribor : Aristej, 2006. - 128 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Pojmovniki ; knj. 5)

Bibliografija: str. 126-127. - Kazalo

ISBN 961-220-054-8

641:39 39:641/642(02.053.6)(038)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.8 13142 GODINA GOLIJA M. Prehranski
COBISS.SI-ID 57204225

9.
        GOZDOVI Kranjske industrijske družbe / [avtorji Irena Lačen Benedičič ... [et al.] ; slikovno gradivo Filozofska fakulteta - Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo ... [et al.] ; prevod Evropa Bled]. - Jesenice : Gornjesavski muzej, 2014 (Žirovnica : Medium). - 119 str. : ilustr. ; 23 cm

750 izv. - Bibliografije: str. 95. - Povzetek v angl., nem. in it.

ISBN 978-961-6467-36-0

334.722.8:669.1(497.452)(083.824) 630*1(497.452)(083.824) 630:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.1 13150 LAČEN BENEDIČIČ I. Gozdovi
COBISS.SI-ID 276607232

10.
HOBSBAWM, Eric John Ernest, 1917-2012
        Nacije i nacionalizam : program, mit, stvarnost / Eric J. Hobsbawm ; prijevod Nata Čengić. - Zagreb : Novi Liber, 1993. - XIV, 219 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Erasmus ; 4)

Prevod dela: Nations and nationalism since 1780. - Bibliografija v opombah. - Kazalo

323.1"1780/1990"
FRASCATI: 6-100
ETN A.2 8140 HOBSBAWM E. J. Nacije SOC 32 HOBSBAWM Eric Nacije i
COBISS.SI-ID 4561417

11.
        KAKO so v Javorniškem Rovtu včasih živeli? / [zbrali in uredili Nataša Kokošinek in Zdenka Torkar Tahir ; slikovno gradivo so prispevali pripovedovalci ... et al.]. - Jesenice : Ljudska univerza, 2014 (Žirovnica : Medium). - 86 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Študijski krožek Raziskovanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti)

Fotogr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-93783-0-4

316.728(497.4Javorniški Rovt)(082) 39(497.4Javorniški Rovt)(082)
FRASCATI: 5-402
ETN B.8 13149 KAKO SO Kokošinek N. (ur.)
COBISS.SI-ID 277044480

12.
KULTURNO društvo Ribiški muzej tržaškega primorja (Križ)
        O zgodovini in dediščini slovenskega morskega ribištva : Ribiški muzej tržaškega primorja / [avtor besedil Bruno Volpi Lisjak ; avtorica dodatnega besedila Inja Smerdel ; prevod povzetka v angleščino Andrej Cossutta ; urednica Barbara Sosič ; fotografije predmetov v zbirki Ribiškega muzeja tržaškega primorja Marko Habič, fotografije rib Marjuča Offizia ; risbe nekdanjih rib Stefano Chiereghin, risbe ribiških priprav A. Krisch]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej ; Trst : Ribiški muzej tržaškega primorja, 2013 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 150 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Zbirke s te ali one strani? = Collezioni di qua o di là del confine? ; 5)

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 149-150. - Riassunto ; Summary

ISBN 978-961-6388-35-1 (Slovenski etnografski muzej)

745/749:069(450.36=163.6) 39(450.36=163.6)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.3 13137 VOLPI LISJAK B. O zgodovini GEO SLO II 10763 91:63 O ZGODOVINI UMZG T/svn/n/47 ZGO D 8539/5 06 RIBIŠKI muzej O zgodovini
COBISS.SI-ID 270098688

13.
        LJUBENSKE potice : cvetnonedeljske butarce : [katalog k razstavi, od 25. 3. do 13. 4. 2009 v Muzeju novejše zgodovine Celje] / [urednica kataloga Tanja Roženbergar Šega ; avtorji fotografij Martin Pušenjak ... et al.]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 2009 ([Celje] : Grafika Gracer). - 36 str. : ilustr. ; 20 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-6339-18-6

394(497.4Ljubno Ob Savinji) 745.9:398.332.12(497.4Ljubno)(083.824)
ETN D.2.1 13160 LJUBENSKE Roženbergar Šega T.
COBISS.SI-ID 244385024

14.
        MAGIJA amuletov / [avtorji besedil Marko Frelih ... [et al.] ; uredil Marko Frelih, Nina Zdravič Polič ; prevodi David Limon, Franc Smrke, Živa Vesel ; fotografije razstave Blaž Zupančič] = The magic of amulets / [authors of texts Marko Frelih ... [et al.] ; edited by Marko Frelih, Nina Zdravič Polič ; translations David Limon, Franc Smrke, Živa Vesel ; photographs of the exhibition Blaž Zupančič]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej = Slovene Ethnographic Museum, 2014 (Žirovnica : Medium). - 248 str. : ilustr. ; 28 cm

Prispevki v slov. in angl., en tudi v franc. - 600 izv. - Bibliografija pri enem prispevku, opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6388-41-2

133.4:737.27(082)
FRASCATI: 5-402
ETN A.6 13134 MAGIJA Frelih M. (ur.) UMZG Kt/Lj/77 ZGO E 1775 94(3) MAGIJA amuletov
COBISS.SI-ID 276812544

15.
        MARKETING muzejev : teorija in praksa v slovenskih muzejih : priročnik / uredila Nina Zdravič Polič in Mihael Kline. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 191 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Priročniki SEM ; 4)

560 izv. - Predstavitev avtorjev: str.189-191. - Bibliografija ter povzetki pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6388-37-5

069:339.138(035) 658.8:005.52:069
FRASCATI: 5-402
ETN B.3 13135 MARKETING Zdravič Polič N. (ur.) SOC 339.138 MARKETING Polič N. Z. ur.
COBISS.SI-ID 270619648

16.
MIKLAVČIČ-Brezigar, Inga
        Meščanstvo na Goriškem : med vrednotami in konflikti : na prelomu iz 19. v 20. stoletje / Inga Miklavčič Brezigar ; [fotografije Katarina Brešan]. - Nova Gorica : Goriški muzej, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 92 str. : ilustr. ; 30 cm

Fotogr. na notr. str. ov. - 600 izv. - Bibliografija: str. 89-90

ISBN 978-961-6201-44-5

316.343-058.13(497.473+450.367)"18/19"(083.824) 94(497.473+450.367)"18/19"(083.824) 323.3-058.13(497.473+450.367)"18/19"(083.824) 39:316.343-058.13(497.473+450.367)"18/19"(083.824)
FRASCATI: 5-402
ETN B.8 13151 MIKLAVČIČ BREZIGAR I. Meščanstvo
COBISS.SI-ID 272398336

17.
        MODA in kultura oblačenja / uredili Maruša Pušnik, Elena Fajt. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2014 (Maribor : Dravski tisk). - 400 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-961-220-097-8

687:316.722(082) 391:677(082)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.9 13141 MODA Pušnik M. (ur.) SOC 316.7 MODA Pušnik M. et al. ur.
COBISS.SI-ID 80750849

18.
MUZEJ novejše zgodovine (Celje)
        Slovenska zobozdravstvena zbirka / [prevodi v angleščino Henrik Jug ; avtor fotografij Viktor Berk]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 1993 (Celje : Cetis). - 32 str. : ilustr. ; 21 cm

Besedilo v slov. in angl. prevod. - 1.500 izv.

616.31(091)(064) 061.4(497.12 Celje)
FRASCATI: 6-100
ETN D.3.4 13158 ŠTOLFA F. Slovenska
COBISS.SI-ID 34379776

19.
NAGLIČ, Peter, 1883-1959
        Od domačega praga do Jeruzalema : fotografski zapisi Petra Nagliča 1883-1959 : razstavni katalog : [Slovenski etnografski muzej, 4. julij [2013]-13. januar 2014] / [besedila] Matjaž Šporar ... [et al.] ; [angleški prevod David Limon ; fotografija Peter Naglič, Miha Špiček]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2013 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 72 str. : ilustr. ; 21 cm

Besedilo v slov., uvod in kolofon tudi v angl. - 400 izv. - Bibliografija: str. 72

ISBN 978-961-6388-38-2

77.04(497.4):929Naglič P.
FRASCATI: 5-402
ETN B.2 13139 NAGLIČ P. Od domačega UMZG M/Nag/1 ZGO C 6485 7 OD domačega praga
COBISS.SI-ID 271085312

20.
PETEK, Tone
        Inovacije v gospodinjstvu / Tone Petek ; [fotografije fototeka Pokrajinskega muzeja Maribor in Pokrajinskega muzeja Celje ; nemški in angleški prevod povzetka Uroš Žerak]. - Maribor : Pokrajinski muzej, 2014 ([Grobelno] : Kotis). - 113 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Osvetljena dediščina ; št. 5)

"... obravnavano gradivo, uvrščeno v etnološko zbirko Pokrajinskega muzeja Maribor." --> str. 5. - 500 izv. - Inovacije v gospodinjstvu v zbirki Osvetljena dediščina / Mirjana Koren: str. 5-6. - Bibliografija: str. 99-109. - Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung

ISBN 978-961-93424-1-1

39:64(497.4)(091) 069(497.4Maribor):39
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.6 13155 PETEK T. Inovacije
COBISS.SI-ID 76587521

21.
POSVETOVANJE o zgodovini Ljubljane (1983 ; Ljubljana)
        Zgodovina Ljubljane : prispevki za monografijo : gradivo s Posvetovanja o zgodovini Ljubljane, 16. in 17. novembra 1983 v Ljubljani / [uredil Ferdo Gestrin]. - Ljubljana : Kronika : Zgodovinsko društvo, 1984. - 595 str. ; 25 cm

949.712(082)(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 6-100
ARH 04-SLO 9 ETN B.8 6229 ZGODOVINA Gestrin F. (ur.) GEO LJU II 6302 93/94 ZGODOVINA LJUBLJANE UMZG T/svn/Lj/40 ZGO D 2731 1, 2
COBISS.SI-ID 14905857

22.
        POT domov / [pisci besedil Marko Štepec ... [et al.] ; uredila Monika Kokalj Kočevar, Marko Štepec ; fotografije muzejskih predmetov Sarah Poženel ... et al.]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2015 ([Ljubljana] : Rotosi). - 136 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6665-37-7

929(=163.6)"19"(082) 94(497.4)"19"(082)
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.7 13147 POT Kokalj Kočevar M. ZGO F 639 94(497.4) POT
COBISS.SI-ID 279977728

23.
        PRIROČNIK o nesnovni kulturni dediščini / uredile Anja Jerin, Adela Pukl, Nena Židov. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2012 ([Ljubljana] : Para). - 70 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Priročniki SEM)

700 izv. - Bibliografija pri štirih prispevkih

ISBN 978-961-6388-32-0

39(497.4)(035)
FRASCATI: 5-402
ETN B.4 13136 PRIROČNIK Jerin A. (ur) UMZG T/svn/n/46
COBISS.SI-ID 264491520

24.
RAZSTAVA Slovani Evrope (2008 ; Bruxelles)
        Razstava Slovani Evrope : (Musée de Cinquantanaire, Bruselj 2008) : slovenski prispevek = The Exhibition The Slavs of Europe : (Musée de Cinquantenaire, Brussels 2008) : the Slovene contribution = Tentoonstelling De Europese Slaven : (Eeuwfeestmuseum, Brussel 2008) : â Sloveense bijdrage = L'exposition Les Slaves d'Europe : (Musée de Cinquantenaire, Bruxelles 2008) : contribution slovène / [uredila Bojana Rogelj Škafar ; prevodi Franc Smrke, U. T. A. prevajanje]. - Loka pri Mengšu : Forum slovanskih kultur, 2008 ([Žirovnica] : Medium). - 76 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo v slov. ter angl., franc. in nizozem. prevod. - Bibliografija pri obeh prispevkih

ISBN 978-961-92433-0-5

391(497.4)(083.824)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.9 13138 RAZSTAVA Rogelj Škafar B. (ur.)
COBISS.SI-ID 239135232

25.
SIMIĆ, Pero
        Tito : fenomen 20. veka / Pero Simić. - 4., dopunjeno izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 457 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Svedoci epohe)

Naklada 250 izv. - Beseda o avtorju: str. [459]. - Opombe z bibliografijo. - Kazalo

ISBN 978-86-519-1426-6 (broš.)

321.74:929Broz J. 323(497.1)"1945/1980"
ETN O.2 13178 SIMIĆ P. Tito
COBISS.SI-ID 192449292

26.
SKETELJ, Polona
        Vrata : prostorski in simbolni prehodi življenja : [vodnik po osrednji občasni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja] / Polona Sketelj ; [pisci drugih strokovnih besedil Miha Mlinar ... [et al.] ; poleg avtorice komentarje k predmetom in fotografijam pisali Valentina Bevc Varl ... [et al.] ; fotografije razstavljenih predmetov Marko Habič ... [et al.] ; fotografije postavitve razstave Luka Kern ; risbe Janez Bogataj ... [et al.] ; prevod v angleški jezik Margaret Davis, David Limon]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2014 ([Celje] : Grafika Gracer). - 565 str. : ilustr. ; 31 cm

"Ob 90. obletnici muzeja" --> kolofon. - Povzetki poglavij v angl. na koncu publ. - Bibliografija: str. 545-555

ISBN 978-961-6388-42-9

39(=163.6)(083.824) 069(497.4Ljubljana)SEM:39
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.6 13132 SKETELJ P. Vrata
COBISS.SI-ID 276834048

27.
SLOVENSKI etnografski muzej
        Jaz, mi in drugi : podobe mojega sveta : vodnik po stalni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja / [avtorji besedil Andrej Dular ... [et al.] ; urednica Janja Žagar]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2013 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 191 str. : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6388-36-8

39(=163.6)(083.824) 069(497.4Ljubljana)SEM:39
FRASCATI: 5-402
ETN D.0 13133 JAZ Žagar J. (ur.) UMZG Kt/Lj/72 ZGO E 1738 930.85(497.4) JAZ, mi in drugi
COBISS.SI-ID 270172416

28.
        SRCE in možgani naše kulture : podobe in prostori meščanstva na slovenskem Štajerskem med svetovnima vojnama / [uredila Marija Počivavšek ; glasbena oprema razstave Franc Križnar ; avtorji fotografij Rafael Krapež ... et al.]. - Maribor : Muzej narodne osvoboditve ; Celje : Muzej novejše zgodovine, 2012 ([Izola] : Repro Point). - [79] str. : fotogr. ; 21 x 30 cm

Fotogr. na notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija na dnu str.

ISBN 978-961-6339-30-8 (Muzej novejše zgodovine Celje)

316.343-058.13:39(497.4-18)(083.824) 930.85(497.4-18)"1918/1941"(083.824)
ETN D.2 13156 SRCE Počivavšek M. (ur.)
COBISS.SI-ID 263087360

29.
        TAKE vojne si nismo predstavljali : [1914-1918] / [pisci besedil Marko Štepec ... [et al.] ; uredil Marko Štepec ; fotografije Muzej novejše zgodovine Slovenije ... [et al.] ; fotografije predmetov Sašo Kovačič, Sarah Bervar, Tomaž Lauko]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2014 (Ljubljana : Rotosi). - 112 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. na ov. - 800 izv. - Opombe z bibliografijo pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-6665-31-5

94(497.4)"1914/1918"(083.824) 929(=163.6)"1914/1918"(083.824) 069.9(497.4)MNZS(083.824)
FRASCATI: 6-100
ETN D.2.7 13148 TAKE Štepec M. (ur.) ZGO F 635 94(497.4)"1914/1918" TAKE vojne si nismo
COBISS.SI-ID 274380800

30.
TRŽIŠKI muzej
        Tržiški šuštarji / Bojan Knific ; [fotografije Milan Malovrh, fototeka Tržiškega muzeja ; prevod Marko Petrovič]. - 1. izd. - Tržič : Tržiški muzej, 2014 (Žirovnica : Medium). - 96 str. : ilustr. ; 27 cm

500 izv. - V CIP-u leto izida 2015. - " ... novo stalno razstavo čevljarske zbirke ...": str. 6. - Bibliografija: str. 88-91. - Summary : The shoemakers of Tržič

ISBN 978-961-92838-3-7

685.3:39(497.4Tržič)(091)(083.82)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.4 13154 KNIFIC B. Tržiški
COBISS.SI-ID 278137344

31.
        USNJARSTVO na Slovenskem : zbornik referatov : simpozij, organiziran ob občinskem prazniku občine Šoštanj, Šoštanj, 23. september 2013 / [avtorji besedil Jože Hudales ... et al.] ; uredil Miran Aplinc ; [prevodi Lingua in avtorji besedil ; slikovno gradivo arhiv Muzeja Velenje ... et al.]. - Šoštanj : Muzej Velenje, Muzej usnjarstva na Slovenskem, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 188 str. : ilustr. ; 27 cm + popravki. - (Gradiva / Muzej Velenje, Muzej usnjarstva na Slovenskem ; 5)

200 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-92112-7-4

675:39(497.4)(082)(091)
FRASCATI: 6-100
ETN D.1.4 13153 USNJARSTVO Aplinc M. (ur.)
COBISS.SI-ID 268691456

32.
ZAKOŠEK, Iris
        Glavni trg v Celju / [avtorji tekstov Iris Zakošek, Tanja Roženbergar-Šega, Branka Primc ; fotografija Vinko Skale ; spremna beseda Andreja Rihter]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 1996 (Celje : Cetis). - [22] str. : ilustr. ; 3 x 25 cm

Avtorice besedila navedene v kolofonu, avtor fotografij in avtor spremne besede navedena v CIP-u. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Andreja Rihter: str.: 3. - Bibliografija: str. 21

711.552.6:39(497.4 Celje)(064) 339.175.2(497.4 Celje)(064)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.7 13157 ZAKOŠEK I. Glavni
COBISS.SI-ID 63148288

33.
        ZGODOVINA otroštva = History of childhood / uredili Aida Škoro Babić ... [et al.] ; [prevod povzetkov Aida Škoro Babić ; kazalo osebnih imen Matjaž Rebolj]. - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012 (Ljubljana : Littera Picta). - 746 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Zgodovinskega časopisa, ISSN 1408-3531 ; 45)

Prispevki v slov. ali angl., dva v srb., po eden v bos. in it. - 200 izv. - Recenzenti člankov: Dragica Čeč, Mateja Jeraj, Alenka Klemenc, Matevž Košir, Aida Škoro Babić, Branko Šuštar, Nevenka Troha, Marta Verginella, Lilijana Žnidaršič Golec. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki v slov. in angl., en povzetek v srb. - Kazalo

ISBN 978-961-6777-12-4

930.85:316.346.32-053.2(091)(082) 316.346.32-053.2(091)(082)
FRASCATI: 6-100
ETN D.2.2 13176 ZGODOVINA Štih P. (ur.) ZGO D 5193/45 1
COBISS.SI-ID 263413760

34.
ZUPANEC Bajželj, Andreja
        Maske danes, obrazi jutri : karnevalska kultura na Slovenskem v XX. stoletju / [avtorica Andreja Zupanec Bajželj ; fotografija naslovnice in konfetov Goran Petrašević]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Izšlo ob razstavi v galeriji S na Ljubljanskem gradu, 12. februar 2013 - 31. marec 2013, v sodelovanju z Ljubljanskim gradom. - Potiskane notr. str. ov. - 250 izv. - Bibliografija: str. [54]

ISBN 978-961-6665-26-1

394.25(497.4)(083.824)
ETN D.2.1 13146 ZUPANEC BAJŽELJ A. Maske
COBISS.SI-ID 265305088


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO