COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
1.
BEAUVOIR, Simone de
        Drugi spol / Simone de Beauvoir ; prevod Suzana Koncut ; [spremna beseda Eva D. Bahovec ; imensko kazalo Robert Vouk]. - 2. izd. - Ljubljana : Krtina, 2013. - 2 zv. (345, 618 str.) ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 169)

Prevod dela: Le deuxième sexe. - Bibliografija: str. 600-605. - Kazalo

ISBN 978-961-260-065-5

141.72 572:316 316.346.2-055.2
FRASCATI: 6-301
ETN A.10 12860 BEAUVOIR S. de Drugi FIL XI.5 BEAUVOIR S. de Drugi spol - 1 (2) FIL XI.5 BEAUVOIR S. de Drugi spol - 2 (2) SOC 396 BEAUVOIR S. de Drugi spol - 1 (2) SOC 396 BEAUVOIR S. de Drugi spol - 2 (2)
COBISS.SI-ID 267117568

2.
ČOLOVIĆ, Ivan, 1938-
        Za njima smo išli pjevajući : junaci devedesetih / Ivan Čolović. - Zagreb : Pelago, 2011. - 191 str. : ilustr. ; 23 cm

Prvič izšlo leeta 2010 v Beogradu. - Bibliografija: str. 189-191

ISBN 978-953-7151-26-3 (broš.)

572:32
FRASCATI: 5-402
ETN C.11 12863 ČOLOVIĆ I. Za njima
COBISS.SI-ID 53511778

3.
        GORI, doli, sem in tja : folklorne pripovedi iz Zgornje Savinjske doline / [[zbrali in prispevek] [O nastajanju knjige] Marta Orešnik, [O Zgornji Savinjski dolini] Vida Štiglic, [Zgornjesavinjsko narečje na kratko] in Peter Weiss ; [spremna beseda Marija Stanonik ; izdelava polstenih ilustracij in fotografije Špela Orešnik]. - 2. izd. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Solčava : Center Rinka, 2013 ([Ljubljana] : Inkunabula). - 722 str, [16] f. barvnih pril. ; 20 cm. - (Zbirka Glasovi / Društvo Mohorjeva družba ; knj. 43)

400 izv. - Zussammenfassung / Übersetzt von Vera Lamut ; Summary / translated by Vera Lamut

ISBN 978-961-278-079-1 (Celjska Mohorjeva družba)

398.2(497.431) 811.163.6'282(497.431)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 9658/43 OREŠNIK M. Gori, doli SLA L.A II 2718/43 GORI
COBISS.SI-ID 267862272

4.
        GREMO Kran puzdravt : pripovedi iz Kranja z okolico in iz vasi Sorškega polja / [zbrala] Ivana Markun ; [spremna beseda Marija Stanonik ; prispevek Moja zgodba o knjigi Ivana Markun ; prispevek Sorško polje in mesto Kranj Tatjana Dolžan Eržen ; prispevek Govorjeni jezik Sorškega polja, slovarček narečnih besed Jožica Škofic ; zemljevid pripravil in ilustriral Jože Trobec ; prevod povzetkov Vera Lamut]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012 (Maribor : Dravska tiskarna). - 179 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Glasovi / Društvo Mohorjeva družba ; knj. 40)

Zvd. na prednji notr. str. ov. - 500 izv. - Zusammenfassung ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-278-002-9

398.2(497.452)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 9658/40 MARKUN I. Gremo SLA L.A II 2718/40 GREMO
COBISS.SI-ID 260145408

5.
JEZERNIK, Božidar
        Nacionalizacija preteklosti / Božidar Jezernik ; [prevod povzetka Dean DeVos]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013. - 370 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave FF, ISSN 2335-3333)

Bibliografija: str. 299-356. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-237-614-7

930.85(497.4)
FRASCATI: 6-100
ETN A.2 12857 JEZERNIK B. Nacionalizacija 1 SOC 930.85 JEZERNIK B. Nacionalizacija
COBISS.SI-ID 269928960

6.
        KAR nej rejs, se neč ne guvuri : povedke izpod Lisce in njene širše okolice / [zbrala [in] Zgodovinski, slovstvenofokloristični in jezikovni pogled na Vzhodno Posavsko hribovje] Breda Vidmar Mandič ; [spremna beseda Marija Stanonik ; prevod povzetkov Vera Lamut]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 303 str. ; 20 cm. - (Zbirka Glasovi / Društvo Mohorjeva družba ; knj. 42)

500 izv. - Zusammenfassung ; Summary

ISBN 978-961-278-071-5

398.2(497.43)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 9658/42 VIDMAR MANDIČ B. Kar nej SLA L.A II 2718/42 KAR 2 SLA L.A II 2718/42 VIDMAR MANDIČ B. Kar 1
COBISS.SI-ID 266933760

7.
        KO so svetniki gostovali : slovenske ljudske legende / [izbor in priredba besedila ter uvodno besedilo] Zmago Šmitek ; [ilustracije Polona Kunaver Ličen]. - 1. natis. - Radovljica : Didakta, 2010. - 48 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zakladnica slovenskih pripovedi)

Opombe z bibliografijo: str. 45-47

ISBN 978-961-261-199-6

398.2(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 10606/11 ŠMITEK Z. Ko so SLA Fol II 510/10 KO SO
COBISS.SI-ID 253408512

8.
KULJIĆ, Todor
        Kultura spominjanja : teoretske razlage uporabe preteklosti / Todor Kuljić ; uredila Ksenija Vidmar Horvat ; spremna beseda Mitja Velikonja ; [prevod Urban Tarman, Ksenija Zubković] ; [izdal] Oddelek za sociologijo, Katedra za občo sociologijo. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - 276 str. ; 24 cm. - (Zbirka Prevodi / Oddelek za sociologijo ; 1)

Prevod dela: Kultura sećanja. - Bibliografija: str. 259-270. - Imensko kazalo

ISBN 978-961-237-510-2

316.7:159.953.3 930.1:316 316.75
FRASCATI: 5-410
ETN A.2 12859 KULJIĆ T. Kultura SOC 316.7 KULJIĆ T. Kultura spominjanja
COBISS.SI-ID 262200320

9.
KULJIĆ, Todor
        Sećanje na titoizam : između diktata i otpora / Todor Kuljić. - Beograd : Ćigoja, 2011. - 267 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. razpotegnjen čez dve str. - 500 izv. - Zusammenfassung: Die Erinnerung an den Titoismus : zwischen Diktat und Widerstand. - Bibliografija: str. 251-262. - Kazalo

ISBN 978-86-7558-823-8 (broš.)

321.74:929 Tito 316.75:321.74
FRASCATI: 5-410
ETN C.11 12864 KULJIĆ T. Sećanje SOC 316.7 KULJIĆ T. Sećanje
COBISS.SI-ID 184844812

10.
        MEDIJI in občinstva / uredila Breda Luthar in Dejan Jontes ; [prevod Aleksander Sašo Brlek Slaček ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2012 ([Ljubljana] : NTD). - 550 str. : ilustr., tabele ; 25 cm

Bibliografija na koncu večine prispevkov

ISBN 978-961-235-584-5

659.3(082) 821.163.6-992
FRASCATI: 5-402
ETN A.4.1 12773 MEDIJI Luthar B. (ur.) SOC 316.77 MEDIJI Luthar B. et al. ur.
COBISS.SI-ID 261071104

11.
        MEDIJSKA kultura : kako brati medijske tekste / [uredili] Breda Luthar, Vida Zei, Hanno Hardt ; [spremna beseda Hanno Hardt]. - Ljubljana : Študentska založba, 2004 ([Ljubljana] : Pleško). - 404 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Knjižna zbirka Scripta)

Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 961-6446-66-5

316.774(082) 659.4:572
FRASCATI: 5-402
ETN A.4.1 12772 MEDIJSKA Luthar B. (ur.) SLA Zb II 1401 MEDIJSKA KULTURA SOC 316.77 LUTHAR, B. et al. Medijska...
COBISS.SI-ID 213940480

12.
MENCEJ, Mirjam
        Sem vso noč lutal v krogu : simbolika krožnega gibanja v evropski tradicijski kulturi / Mirjam Mencej ; [prevod Peter Altshul]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 232 str. ; 25 cm. - (Zbirka Studia mythologica Slavica. Supplementa, ISSN 1581-9744 ; suppl. 7)

350 izv. - Bibliografija: str. 191-215. - Kazalo. - Summary: I was wandering in circles the whole night long. The symbolism of circular movement in European traditional culture

ISBN 978-961-254-644-1

398.3/.4(4)
FRASCATI: 5-402
ETN B.5 12865 MENCEJ M. Sem SOC 39 MENCEJ M. Sem vso noč
COBISS.SI-ID 269258496

13.
MENSCH, Peter van
        New trends in museology / [[text], photos, graphs] Peter van Mensch, Léontine Meijer-van Mensch ; [translation Alen Novalija (introductions of Tanja Roženbergar Šega and Andreja Rihter)]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 2011 ([Celje] : Dikplast). - 119 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - The book New trends in museology / Tanja Roženbergar Šega: str. 4-6. - New trends in Slovenia and our region / Andreja Rihter: str. 7-11. - O avtorjih na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 108-118

ISBN 978-961-6339-29-2

069.01
FRASCATI: 5-402
ETN B.3 12808 MENSCH P. van New
COBISS.SI-ID 259685376

14.
        POZABLJENA polovica : portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem / zbrale in uredile Alenka Šelih ... [et al.]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Tuma : SAZU, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 598 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Razprave / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede = Dissertationes / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis I: Historia et sociologia ; 22)

700 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali

ISBN 978-961-6682-01-5 (Tuma)

929-055.2(497.4) 305-055.2(497.4)"18/19"
FRASCATI: 5-402
ETN A.10 12861 POZABLJENA Šelih A. (ur.)
COBISS.SI-ID 262929920

15.
        RASLA je jelka do neba : zgodbe iz našega ljudskega herbarija / [izbor in priredba besedila ter uvodno besedilo] Zmago Šmitek ; [ilustratorka Maria Magdalena Szmatuła]. - Radovljica : Didakta, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 92 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zakladnica slovenskih pripovedi)

1.000 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 87-90

ISBN 978-961-261-263-4

398.2(497.4) 582:398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 10606/13 ŠMITEK Z. Rasla
COBISS.SI-ID 263712768

16.
TODOROVA, Marija Nikolaeva
        Dizanje prošlosti u vazduh : ogledi o Balkanu i Istočnoj Evropi / Marija Todorova ; prevela s engleskog Slobodanka Glišić. - Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara Krug, 2010 (Beograd : Čigoja štampa). - 236 str. ; 17 cm. - (Biblioteka XX vek ; 184)

Na hrbtni strani naslovnice beseda o avtorju. - Naklada 1.000. - Opombe z bibliografijo. - Bibliografija: str. 221-227. - Kazalo

ISBN 978-86-7562-088-4 (broš.)

323.1(497) 930.1(497) 316.7
ETN C.11 12862 TODOROVA M. Dizanje
COBISS.SI-ID 174660876

17.
VELIKONJA, Mitja
        Rockʼnʼretro : novi jugoslavizem v sodobni slovenski popularni glasbi / Mitja Velikonja. - Ljubljana : Sophia, 2013. - 236 str. loč. pag., [14] str. barvnih pril. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!)

Bibliografija: str. 103-105, 101-103. - Vsebuje tudi angleški prevod, tiskan v obratni smeri: Rockʼnʼretro : new yugoslavism in contemporary popular music in Slovenia / translated from Slovenian by Olga Vuković

ISBN 978-961-6768-56-6

316.74:78 784.66(497.4):316.7
FRASCATI: 5-402
ETN A.9 12774 VELIKONJA M. Rock MUZ A 3579 VELIKONJA M. Rock'n'retro SOC 316.7 VELIKONJA M. Rock
COBISS.SI-ID 269058816

18.
        VILE bíle : dolina Reke od Ilirske Bistrice do Zabič in Hrušice / [zbrala] Sabina Pugelj ; [spremna beseda Marija Stanonik ; Knjigi na pot Sabina Pugelj ; prispevek Jelšanski in bistriški govor Marija Tončič Štrancar ; zemljevid Jurij Jančič ; prevod povzetkov Vera Lamut]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012 (Ljubljana : Pleško). - 607 str. ; 20 cm. - (Zbirka Glasovi / Društvo Mohorjeva družba ; knj. 41)

Zvd. na prednji notr. str. ov. - 500 izv. - Beseda h knjigi / Marija Stanonik: str. 5-6. - Knjigi na pot / Sabina Pugelj: str. 7-15. - Slovarček narečnih besed in besednih zvez: str. 529-553. - Jelšanski in bistriški govor / Marija Tončič Štrancar: str. 554-569. - Bibliografija: str. 16-17. - Zusammenfassung / übersetzt von Vera Lamut ; Summary / translated by Vera Lamut. - Kazalo

ISBN 978-961-278-049-4

398.2(497.47)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 9658/41 PUGELJ S. Vile SLA L.A II 2718/41 VILE
COBISS.SI-ID 264193280

19.
WOJCIK, Daniel
        The end of the world as we know it : faith, fatalism, and apocalypse in America / Daniel Wojcik. - New York ; London : New York University Press, cop. 1997. - IX, 281 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 233-255. - Kazalo

ISBN 0-8147-9283-9 (broš.)
ISBN 978-0-8147-9283-4 (broš.)
ISBN 0-8147-9348-7 (broš.)
ISBN 978-0-8147-9348-0 (broš.)

398.3
FRASCATI: 5-402
ETN B.5 12782 WOJCIK D. End of
COBISS.SI-ID 53280866

20.
        ŽIVALSKA govorica : slovenske basni in pripovedi o živalih / [izbor in priredba besedila] Monika Kropej, Roberto Dapit ; [uvodno besedilo Monika Kropej ; ilustrator Adriano Janežič]. - Radovljica : Didakta, 2011 ([Ljubljana] : Schwarz). - 64 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zakladnica slovenskih pripovedi)

1.000 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 60-62

ISBN 978-961-261-240-5

398.2(497.4) 398.21(04)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 10606/12 KROPEJ M. Živalska
COBISS.SI-ID 259601408


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO