COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

1.
BAVČAR, Rok, 1984-
        Franco Fabbri in Stormy six : (seminarska naloga 2) / Rok Bavčar. - Ljubljana : [R. Bavčar], 2012. - 22 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 20-22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

784:572(450)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3011 BAVČAR R. Franco
COBISS.SI-ID 50571618

2.
BEZEK, Ana
        Živeti s poplavami : diplomsko delo / Ana Bezek. - Ljubljana : [A. Bezek], 2012. - 74 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 60-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak. Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

551.311.2:39(497.4Ljubljansko barje)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2997 BEZEK A. Živeti
COBISS.SI-ID 50476386

3.
BULETIĆ, Mario
        Alan Ford : (anti)heroji iz našeg susjedstva : seminarska naloga [na doktorskem študiju OEIKA] / Mario Buletić. - [S. l.] : [M. Buletić], 2012. - 21 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 20-21. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

070.449.8:572(497.1)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3004 BULETIĆ M. Alan
COBISS.SI-ID 50530658

4.
CVEČEK, Sabina
        Ljubezenske migracije : antropološka raziskava v Sloveniji : diplomsko delo / Sabina Cveček. - Ljubljana : [S. Cveček], 2012. - 50 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič, somentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 44-48. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

314.15:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3021 CVEČEK S. Ljubezenske
COBISS.SI-ID 50602082

5.
CVEČEK, Sabina
        Umetnost glasbe in duhovnost : pomen glasbe in odnos do nje med izvajalci obreda Ayappan pudža v Rameshwaramu : seminar 2 / Sabina Cveček. - Zg. Polskava : [S. Cveček], 2011. - 19 f. ; 30 cm

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

78:24(540)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3026 CVEČEK S. Umetnost
COBISS.SI-ID 50637154

6.
CVIJIĆ, Valter
        Violent borders : state racism and struggles of migrant workers in Slovenia = Nasilne meje : državni rasizem in boji migrantskih delavcev v Sloveniji : magistrsko delo / Valter Cvijić. - Ljubljana : [V. Cvijić], 2012. - 86 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Jaka Repič, somentorica Verena Stolcke. - Bibliografija: str. 79-83. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.151.3-054.72(497.4):342.7 331.556.2(497.4):314.151.3-054.72
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3024 CVIJIĆ V. Violent
COBISS.SI-ID 34754349

7.
EMERŠIČ, Metod
        Slovenski taborniki in skavti : (seminarska naloga) / Metod Emeršič. - V Ljubljani : [M. Emeršič], 2009. - 33 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 25-29. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

379.83:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3014 EMERŠIČ M. Slovenski
COBISS.SI-ID 50579810

8.
ERZNOŽNIK, Jure
        Štefan Mlakar 1885-1935, fotograf v Žireh : samoukova zgodba : seminarska naloga 1 / Jure Erznožnik. - [S. l.] : [J. Erznožnik], 2008. - 50 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 49. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Žiri):929Mlakar Š.
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 3009 ERZNOŽNIK J. Štefan
COBISS.SI-ID 50551650

9.
GABERŠČEK, Tanja
        Življenje tolminskih tržank in njihova vloga skozi čas : (1848-1949) : raziskovalna naloga / Tanja Gaberšček. - [S. l.] : [T. Gaberšček], 2012. - 44 str. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 41-44. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

305:39(497.4Tolmin)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3019 GABERŠČEK T. Življenje
COBISS.SI-ID 50598754

10.
GORIŠEK, Žiga
        Moderna ovčereja na območju Ilirske Bistrice : subvencije in odškodnine kot spodbuda za ohranjanje kulturne in naravne dediščine : diplomsko delo / Žiga Gorišek. - Ljubljana : [Ž. Gorišek], 2012. - 45 f., 5 f. pril. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Bojan Baskar, somentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 41-45. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

329.285:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3012 GORIŠEK Ž. Moderna
COBISS.SI-ID 50576994

11.
GORUP, Meta
        Pogled na organizacijske kulture oddelka Pošte Slovenije skozi prizmo postmoderne paradigme : diplomsko delo / Meta Gorup. - Ljubljana : [M. Gorup], 2012. - 98 str. ; 30 cm : ilustr.

Mentor: Rajko Muršič, somentor Dan Podjed. - Bibliografija: str. 86-95. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:061(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3008 GORUP M. Pogled
COBISS.SI-ID 50543970

12.
        GRADIMO vitalno podeželje : primeri dobrih praks Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 / [avtorji besedil Matija Kovačič ... [et al.] ; uredila Tadeja Primožič ; avtorji fotografij arhiv Ministrstva za kmetijstvo in okolje ... et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2012 (Ljubljana : Set). - 42 str. : ilustr. ; 25 cm

Slov. besedilo in skrajšan angl. prevod. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 3.508 izv.

ISBN 978-961-6761-23-9

631:711.3(497.4)
FRASCATI: 1-400
ETN D.1.1 12634 GRADIMO Primožič T. (ur.) 1, 2
COBISS.SI-ID 262199296

13.
HUDNIK, Saša, 1979
        Beg možganov iz Slovenije : štoparji globalnega kapitalizma ; diplomsko delo / Saša Hudnik. - Ljubljana : [S. Hudnik], 2012. - 72 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 66-72. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3000 HUDNIK S. Beg
COBISS.SI-ID 50488162

14.
JUHART, Iva
        Srbska skupnost v Ljubljani : ohranjanje etnične identitete na primeru praznikov in praznovanj : diplomsko delo / Iva Juhart. - Ljubljana : [I. Juhart], 2012. - 52 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik, somentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 48-50. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3017 JUHART I. Srbska
COBISS.SI-ID 50586466

15.
JURCA, Ajda
        Današnja Ljubljana v času 2. svetovne vojne : seminar II / Ajda Jurca. - [S. l.] : [A. Jurca], 2012. - 24 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 21-24. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.1Ljubjana):94(100)"1939/1945"
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3028 JURCA A. Današnja
COBISS.SI-ID 50642786

16.
KOFOL, Andreja, 1986-
        Arca Verde - ekovas in skupnost : (seminarska naloga II) / Andreja Kofol. - Ljubljana : [A. Kofol], 2012. - 40 str. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: str. 37-40. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturna antropologijo

502.131.1:39(81)
FRASCATI: 5-402
ETN O.8.1 3013 KOFOL A. Arca Verde
COBISS.SI-ID 50578786

17.
KOLOINI, Borut
        Obredno prelamljanje časa po taborniško : institucionalno vzpostavljanje nove urbane kulture mladih v Ajdovščini med letoma 1952 in 1967 : doktorska disertacija / Borut Koloini. - Vipavski Križ : [B. Koloini], 2011. - 327 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 310-327. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.54(497.4Ajdovščina)"1952/1967"(043.3) 316.723:796.54(497.4Ajdovščina)(043.3) 39:796.54(497.4Ajdovščina)(043.3) 316.346.32-053.6(497.4Ajdovščina)"1952/1967"(043.3)
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 12635 KOLOINI B. Obredno
COBISS.SI-ID 262658048

18.
KOPRIVEC, Daša, 1964-
        Prisotnost in vrednotenje dediščine aleksandrink v življenju njihovih potomcev : doktorska disertacija / Daša Koprivec. - Ljubljana : [D. Koprivec], 2012. - 135 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Janez Bogataj, somentorica Marina Lukšič-Hacin. - Bibliografija: f. 119-133. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.151.3-054.72-055-2(620=163.6)(043.3)
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 12637 KOPRIVEC D. Prisotnost
COBISS.SI-ID 50450530

19.
KORDIŠ, Petra
        Spominek za spomin : turizem in spominki v Mehiki in Gvatemali : diplomsko delo / Petra Kordiš. - Ljubljana : [P. Kordiš], 2012. - 48 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jaka Rapič. - Bibliografija: f. 45-46. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

688.3:338.48(72)
FRASCATI: 5-402
ETN K.1 3022 KORDIŠ P. Spominek
COBISS.SI-ID 50617186

20.
KRNC, Tesi
        Način življenja litijskih predilniških delavcev v obdobju med obema vojnama : diplomsko delo / Tesi Krnc. - Ljubljana : [T. Krnc], 2012. - 128 f., [22] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 124-128. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.3:39(479.4Litija)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2998 KRNC T. Način
COBISS.SI-ID 50477922

21.
KROMAR, Katarina
        Palestinski begunci : seminarska naloga I / Katarina Kromar. - V Ljubljani : [K. Kromar], 2002. - 33 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 32-33. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(394.5)
FRASCATI: 5-402
ETN A.15 3015 KROMAR K. Palestinski
COBISS.SI-ID 50580322

22.
LAZNIK, Tjaša
        Prežih v sodobnem času - zakaj Prežih kot heroj? : heroji in zvezde : [seminarska naloga na doktorskem študiju OEIKA] / Tjaša Laznik. - Slovenj Gradec : [T. Laznik], 2012. - 20 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 17-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

929Prežihov V.
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3001 LAZNIK T. Prežih
COBISS.SI-ID 50501986

23.
MAROLT, Nastja
        Beneški karneval danes : ljudje in karneval : seminar / Nastja Marolt. - Ljubljana : [N. Marolt], 2011. - 19 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 18-19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturna antropologijo

394.25(450Benetke)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3027 MAROLT N. Beneški
COBISS.SI-ID 50641762

24.
MIKLAVEC, Katarina
        Taborništvo kot pristna oblika prostovoljstva : diplomsko delo / Katarina Miklavec. - Ljubljana : [K. Miklavec], 2012. - 40 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik, somentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 35-38. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

061.2:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3018 MIKLAVEC K. Taborništvo
COBISS.SI-ID 50588002

25.
MLAKAR, Anja, bibliotekarka
        Trubarjeve ulice : seminarska naloga [na doktorskem študiju OEIKA] / Anja Mlakar. - Ljubljana : [A. Mlakar], 2012. - 20 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 19-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3002 MLAKAR A. Trubarjeve
COBISS.SI-ID 50512226

26.
MOČNIK, Nena
        Hero as victim, victim as hero : genderalization and cultural recognition of heros and victims after Yugoslav war : [seminarska naloga na doktorskem študiju Balkan studies na FDV in FF UL] / Nena Močnik. - [S. l.] : [N. Močnik], 2012. - 18 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 17-18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

791-51:316.485.26(497.1)
FRASCATI: 5-410
ETN Sem 3006 MOČNIK N. Hero
COBISS.SI-ID 50532706

27.
ODER, Karla
        Delavci železarne Ravne v obdobju socializma in njihov način življenja : doktorska disertacija / Karla Oder. - Ljubljana : [K. Oder], 2010. - XVIII, 452 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič, somentor Aleš Gabrič. - Bibliografija: str. 427-452. - Povzetek v slov., angl. in nem. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316.728:39(497.4Ravne na Koroškem)(043.3) 669.1-051(497.4Ravne na Koroškem)(043.3)
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 12498 ODER K. Delavci
COBISS.SI-ID 255928832

28.
OGRIS, Lina
        Odnos kmetov do Triglavskega narodnega parka : diplomsko delo / Lina Ogris. - Ljubljana : [L. Ogris], 2012. - 30 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 29-30. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

502:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3020 OGRIS L. Odnos
COBISS.SI-ID 50601058

29.
PEPERKO, Teja
        Od jurjevanja do šentjurjevanja : (seminarska naloga) / Teja Peperko. - Šentjur : [T. Peperko], 2010. - 28 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 27-28. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4Šentjur)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3023 PEPERKO T. Od jurjevanja
COBISS.SI-ID 50635106

30.
PEPERKO, Teja
        Zborovsko petje : pevski zbori v Šentjurju : diplomsko delo / Teja Peperko. - Ljubljana : [T. Peperko], 2012. - 79 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 68-70. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78.087.68:394(497.4Šentjur)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3025 PEPERKO T. Zborovsko
COBISS.SI-ID 50635874

31.
PFEIFER, David
        Ime mi je Cedo77 : diplomska naloga / David Pfeifer. - Ljubljana : [D. Pfeifer], 2012. - 65 str. ; 30 cm : ilustr. + 2 CD

Mentor: Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 53-56. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:929Pfeifer D.
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3010 PFEIFER D. Ime
COBISS.SI-ID 50558562

32.
        PODEŽELSKI parlamenti : približevanje participativni demokraciji / [avtorji Goran Šoster ... [et al.] ; urejanje Goran Šoster, Vanessa Halhead ; risbe Heyko Stöber ; prevod Tanja Dominko]. - Ljutomer : Mreža PREPARE - Partnership for Rural Europe ; [Ljubljana] : Društvo za razvoj slovenskega podeželja : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2011 (Ljubljana : Set Podjetje za usposabljanje invalidov). - 111 str. : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Rural parliaments. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6761-17-8 (MKGP)

631(4)(082)
FRASCATI: 5-409
ETN C.2 12633 PODEŽELSKI 1
COBISS.SI-ID 68076801

33.
POLJAK Istenič, Saša, 1977-
        Šege ob delu : transformacija ritualnih praks in raziskovalni problemi : doktorska disertacija / Saša Poljak Istenič. - Ljubljana : [S. Poljak Istenič], 2012. - 288 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Janez Bogataj, somentorica Ingrid Slavec Gradišnik. - Bibliografija: f. 236-269. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

63(497.4):39(043.3)
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 12636 POLJAK ISTENIČ S. Šege
COBISS.SI-ID 262645760

34.
PUKL, Adela
        Etnološki vidik funkcionalne izrabe grajske dediščine na Slovenskem : magistrsko delo / Adela Pukl. - Vrhpolje : [A. Pukl], 2012. - 103 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Janez Bogataj, somentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 79-88. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

728.8:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 12638 PUKL A. Etnološki
COBISS.SI-ID 50452066

35.
RAVBAR, Lina
        Anarhizmi v Sloveniji od 1991 do 2008 skozi zgodbo (A)Infoshopa : diplomsko delo / Lina Ravbar. - Ljubljana : [L. Ravbar], 2012. - 95 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Bojan Baskar, somentor Nikolai David Jeffs. - Bibliografija: f. 85-94. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

329.285:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2999 RAVBAR L. Anarhizmi
COBISS.SI-ID 50486882

36.
SEKIRNIK, Katarina
        Sodobni apetheid : svetovno prvenstvo v nogometu, Južnoafriška republika 2010 : seminarska naloga 2 / Katarina Sekirnik. - Škofja Loka : [K. Sekirnik], 2011. - 34 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 32-34. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.118:796.332(680)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3016 SEKIRNIK K. Sodobni
COBISS.SI-ID 50582626

37.
SIMETINGER, Tomaž
        France Marolt med zvezdo in herojem : seminarska naloga [na doktorskem študiju OEIKA] / Tomaž Simetinger. - Ljubljana : [T. Simetinger], 2012. - 21 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 19-21. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78.085.7:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3005 SIMETINGER T. France
COBISS.SI-ID 50531170

38.
SITAR, Polona
        "Ostala sem takšna, kot sem bila, ker drugačna biti ne morem" : ponovna obuditev Angele Vode : seminarska naloga [na doktorskem študiju OEIKA] / Polona Sitar. - Ljubljana : [P. Sitar], 2012. - 23 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 20-23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3003 SITAR P. Ostala
COBISS.SI-ID 50513762

39.
TAMŠE, Sara
        Razumevanje in sprejemanje državnih in občinskih simbolov Celjank in Celjanov : seminar 2 / Sara Tamše. - Ljubljana : [S. Tamše], 2012. - 32 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 26-27. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32(497.4Celje)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3007 TAMŠE S. Razumevanje
COBISS.SI-ID 50541410


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO