COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

1.
ALIČ, Špela, 1987-
        Boj znotraj boja : ženske in zapatizem : seminar II / Špela Alič. - Ljubljana : [Š. Alič], 2010. - 34 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 32-34. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

33:305(725.1)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2916 ALIČ Š. Boj
COBISS.SI-ID 49180770

2.
BAJEC, Sara
        Antropološka obravnava spolnega življenja : neskončni problemi masturbiranja : seminarska naloga II / Sara Bajec. - [S. l.] : [S. Bajec], 2011. - 33 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 29-33. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:57.017.5
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2929 BAJEC S. Antropološka
COBISS.SI-ID 49263202

3.
BENKO, Jurij
        Franz Boas in Bronislaw Malinowski : njuno delo, stične točke in razlike ter prispevek k antropologiji : [seminar] / Jurij Benko. - Ljubljana : [J. Benko], 2011. - 17 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 15-17. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2948 BENKO J. Franz
COBISS.SI-ID 49343330

4.
BERGINC, Sara
        Položaj pesnika v njegovem socialnem okolju na primeru Kobarida : seminarska naloga I / Sara Berginc. - Ljubljana : [S. Berginc], 2010. - 36 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 35-36. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316.647.8:572(497.4Kobarid)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2934 BERGINC S. Položaj
COBISS.SI-ID 49274722

5.
BERGINC, Sara
        Sodobna vzreja pasemskih psov z rodovnikom in razstave psov : diplomsko delo / Sara Berginc. - Ljubljana : [S. Berginc], 2011. - 72 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 57-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

636.7(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2927 BERGINC S. Sodobna
COBISS.SI-ID 49222498

6.
BIRD, Irina
        Zgodbe, ki jih piše brezposelnost : posledice brezposelnosti pri bivših industrijskih delavcih podjetja Acroni : diplomsko delo / Irina Bird. - Ljubljana : [I. Bird], 2011. - 51 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 29-33. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

331.56:572(1-21)(497.4Jesenice)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2904 BIRD I. Zgodbe
COBISS.SI-ID 49140066

7.
BRANCELJ, Ana
        Plovila na Ljubljanici nekoč in danes : seminarska naloga / Ana Brancelj. - Ljubljana : [A. Brancelj], 2011. - 22 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 15. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

629.55:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2947 BRANCELJ A. Plovila
COBISS.SI-ID 49340770

8.
CEGLAR, Renata, 1983-
        Brazilija in njeni staroselci : življenje etnične skupine Patašo na Bahiji : diplomsko delo / Renata Ceglar. - Ljubljana : [R. Ceglar], 2011. - 106 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 93-104. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

39(81)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2942 CEGLAR R. Brazilija
COBISS.SI-ID 49323362

9.
CIBER, Aljaž
        Vojaška pokopališča I. svetovne vojne - njihov nastanek in povojna usoda : seminarsko delo / Aljaž Ciber. - Vrhnika : [A. Ciber], 2011. - 19 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

718:94(100)"1915/1918"
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2893 CIBER A. Vojaška
COBISS.SI-ID 49082210

10.
CVAJNAR, Špela
        Cosplay : določanje neobstoječih meja in interpretacija ljubiteljskega kostumiranja v Sloveniji : seminarska naloga / Špela Cvajnar. - Ljubljana : [Š. Cvajnar], 2010. - 28 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 26-27. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2930 CVAJNAR Š. Cosplay
COBISS.SI-ID 49263970

11.
CVAJNAR, Špela
        Obujanje izmišljenih likov v življenje : o ljubiteljskem maskiranju znanim pod imenom "cosplay" : diplomsko delo / Špela Cvajnar. - Ljubljana : [Š. Cvajnar], 2011. - 43 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 40-41. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2907 CVAJNAR Š. Obujanje
COBISS.SI-ID 49153634

12.
ČASL, Primož
        Angažirana antropologija in angažirani antropologi : antropološki raziskovalni prispevek k reševanju problematike brezdomstva : diplomsko delo / Primož Časl. - Ljubljana : [P. Časl], 2011. - 108 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič, somentorica Špela Razpotnik. - Bibliografija: f. 101-106. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:364.682.42(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2871 ČASL P. Angažirana
COBISS.SI-ID 49028194

13.
DORIA, Živa Viviana
        Alica v čudežni deželi : geneza ne pravljice in folklorni ter mitološki motivi v fantazijskem leposlovnem delu : seminarska naloga 2 / Živa Viviana Doria. - Ljubljana : [Ž. V. Doria], 2010. - 43 f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 40-43. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398Caroll L.
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2938 DORIA Ž. V. Alica
COBISS.SI-ID 49289314

14.
DORNIK, Julija
        Matriarhat in islam? : primer ljudstva Minangkabau iz Zahodne Sumatre : seminar I / Julija Dornik. - Ljubljana : [J. Dornik], 2010. - 31 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 30-31. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392.313:28
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2896 DORNIK J. Matriarhat
COBISS.SI-ID 49088610

15.
DORNIK, Julija
        Začarani krog muslimanskih imigrantk : Maročanke ujete med spolno diskriminacijo lastne kulture in multiplo diskriminacijo v Španiji : diplomsko delo / Julija Dornik. - Ljubljana : [J. Dornik], 2011. - 60 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 51-58. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

305:314.15(460)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2923 DORNIK J. Začarani
COBISS.SI-ID 49218658

16.
DOVČ, Sebastian
        Šege in običaji, ki spremljajo življenje v romski družbi : seminar Etnologija Azije / Sebastian Dovč. - Ljubljana : [S. Dovč], 2011. - 20 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 19-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2869 DOVČ S. Šege
COBISS.SI-ID 49027682

17.
DUJMIĆ, Aljoša
        Child labor : črna luknja kapitalizma : seminarska naloga / Aljoša Dujmić. - Ljubljana : [A. Dujmić], 2011. - 17 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 14-15. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:32(540)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2911 DUJMIĆ A. Child
COBISS.SI-ID 49173090

18.
FILAK, Manca
        Prostorska problematika romskih naselij na primeru romskega naselja pri Lokvahv Beli Krajini : seminar I. pri predmetu Socialni spomin in kulturna dediščina / Manca Filak. - Ljubljana : [M. Filak], 2011. - 23, [4] f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. [1-3]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316.35:39(407.4Lokve)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2876 FILAK M. Prostorska
COBISS.SI-ID 49033570

19.
GOLOB, Maruša
        Prostor alternativne umetnosti v Novem mestu : delovanje sokolske ekipe : seminarska naloga 2 / Maruša Golob. - Ljubljana : [M. Golob], 2011. - 60, 10 f. pril. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 43-59. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572(1-21)(497.4Novo mesto)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2880 GOLOB M. Prostor
COBISS.SI-ID 49038690

20.
GORENC, Petra, 1989-
        Pomen uršulinskih šol pri uveljavljanju slovenske žene : diplomsko delo / Petra Gorenc. - Ljubljana : [P. Gorenc], 2011. - 45 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 42-45. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

37:27-789.45(497.1Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2920 GORENC P. Pomen
COBISS.SI-ID 49190242

21.
GOTTLIEB, Beatrice, 1925-
        The family in the Western world from the Black Death to the industrial age / Beatrice Gottlieb. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 1993. - X, 309 str. : ilustr. ; 25 cm

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0637/91042443-d.html
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0724/91042443-b.html. - Bibliografija: str. 285-294. - Kazalo. - Vsebina: The members of the household ; Life in the household ; Preliminaries to marriage ; Weddings ; The married couple ; Conception and birth ; Early childhood ; Upbringing ; Kinship ; The linking of generations ; The political role of the family ; The emotional role of the family ; Toward the the Twenty-first century

ISBN 0-19-507344-4 (brezkislinski papir)
ISBN 978-0-19-507344-7 (brezkislinski papir)
ISBN 0-19-509056-X (broš.)
ISBN 978-0-19-509056-7 (broš.)

316.36:93(4)
FRASCATI: 5-402
ETN C.2 12529 GOTTLIEB B. Family
COBISS.SI-ID 48939874

22.
HALAS, Nika
        Krstna slava : sv. Nikola : seminar / Nika Halas. - Ljubljana : [N. Halas], 2009. - 32 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 23-24. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

271.2:392(497.11)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2919 HALAS N. Krstna
COBISS.SI-ID 49185634

23.
HERDT, Gilbert H., 1949-
        The Sambia : ritual and gender in New Guinea / Gilbert Herdt. - New York [etc.] : Holt, Rinehart and Winston, 1987. - XI, 227 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Case studies in cultural anthropology)

Bibliografija: str. 217-222. - Kazalo

ISBN 0-03-068907-4 (broš.)
ISBN 978-0-03-068907-9 (broš.)

392(954)
FRASCATI: 5-402
ETN N.5 12530 HERDT G. Sambia
COBISS.SI-ID 48942178

24.
HITI, Janja
        Zelišča v prehrani na Goriškem : diplomsko delo / Janja Hiti. - Ljubljana : [J. Hiti], 2011. - 113 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 102-112. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

635.7(497.473Goriška)(091)(043.2) 641:316(497.473Goriška)(091)(043.2)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2933 HITI J. Zelišča
COBISS.SI-ID 15351602

25.
IVANČIČ, Maruša, 1988-, etnologinja
        "V B-ju so sami snobi" : prostor, meje in socialne interakcije v ljubljanskem blokovskem naselju na Viču : seminarska naloga / Maruša Ivančič. - Ljubljana : [M. Ivančič], 2011. - 34 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 24-27. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572(1-21)(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2881 IVANČIČ M. V B-ju
COBISS.SI-ID 49038946

26.
JERKIČ, Tija
        Ekstremistične skupine : internetna analiza skupnih lastnosti na podlagi primerjave treh ekstremističnih skupin : seminar 2 / Tija Jerkič. - Ljubljana : [T. Jerkič], 2011. - 20 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 18-19. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.284:165.74
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2903 JERKIČ T. Ekstremistične
COBISS.SI-ID 49105762

27.
JERMAN, Tadeja, 1987-
        Štrige, krsniki, more kam ste (od)šli? : [seminar] / Tadeja Jerman. - [S. l.] : [T. Jerman], 2011. - 65 f. ; 30 cm

Mentor Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2922 JERMAN T. Štrige
COBISS.SI-ID 49216610

28.
JUHART, Iva
        Ljubljanski živilski trg : vloga trga v urbanem okolju : seminarska naloga / Iva Juhart. - Ljubljana : [I. Juhart], 2011. - 18 f. ; 30 cm

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(1-21)(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2877 JUHART I. Ljubljanski
COBISS.SI-ID 49036130

29.
JUKIĆ, Anja
        Pihalni orkester Krško in tovarna Vipap Videm Krško : diplomsko delo / Anja Jukić. - Ljubljana : [A. Jukić], 2011. - 63 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 39-41. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Krško)
FRASCATI: 5-402
ETN DIP 2925 JUKIĆ A. Pihalni
COBISS.SI-ID 49219682

30.
JUKIĆ, Anja
        Po poteh prvomajske budnice s pihalnim orkestrom Videm Krško : seminar 2 / Anja Jukić. - Ljubljana : [A. Jukić], 2010. - 38 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 21. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.4Krško)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2924 JUKIĆ A. Po poteh
COBISS.SI-ID 49219170

31.
KASTELIC, Špela, 1985-
        Uporaba ljudskega izročila v popularni slovenski glasbi : seminarska naloga / Špela Kastelic. - Ljubljana : [Š. Kastelic], 2011. - 25 f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 22-25. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, CREOLE

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2936 KASTELIC Š. Uporaba
COBISS.SI-ID 49276770

32.
KORDIŠ, Petra
        Ko zelena vas postane rdeče mesto : seminarska naloga 1 / Petra Kordiš. - Ljubljana : [P. Kordiš], 2011. - 17 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 3-4. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(1-21)(497.4Velenje)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2888 KORDIŠ P. Ko zelena
COBISS.SI-ID 49077602

33.
KOŠIR, Rok, 1973-
        Kaj z diplomo EiKA? : možnosti za zaposlitev etnologov/ kulturnih antropologov in uporaba njihovega znanja / Rok Košir. - [S. l.] : [R. Košir], [201?]. - 20 f. ; 30 cm

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 19-20. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2908 KOŠIR R. Kaj
COBISS.SI-ID 49154146

34.
KOVANDA, Marja
        Powers of the mermaid : common elements found in diverse manifestations of mermaids : seminarska naloga / Marja Kovanda. - Ljubljana : [M. Kovanda], 2011. - 26 f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 21-26. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, CREOLE

398
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2937 KOVANDA M. Powers
COBISS.SI-ID 49277794

35.
KRHIN, Aleš
        Perzijski kilimi : seminarska naloga (1) / Aleš Krhin. - Ljubljana : [A. Krhin], 2007. - 21 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 21. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

677.074.57:39
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2939 KRHIN A. Perzijski
COBISS.SI-ID 49292130

36.
KRHIN, Aleš
        Svet in kozmos preprog : (kratek pregled skozi čas) : seminarska naloga 2 / Aleš Krhin. - [S. l.] : [A. Krhin], [200?]. - 22 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

677.074.57:39
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2940 KRHIN A. Svet
COBISS.SI-ID 49293922

37.
LEAVY, Patricia, 1975-
        Oral history / Patricia Leavy. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2011. - VIII, 186 str. ; 21 cm. - (Understanding qualitative research)

Način dostopa (URL): http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=022466332&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis). - Bibliografija: str. 161-179. - Kazalo. - Vsebina: Introduction ; Research design ; Writing-up the methodology section ; Writing-up the research findings ; Discussion: concepts and strategies for evaluating oral history research ; References and resources

ISBN 978-0-19-539509-9 (broš. : brezkislinski papir)
ISBN 0-19-539509-3 (broš. : brezkislinski papir)

398:001.4./33
FRASCATI: 5-402
ETN B.5 12521 LEAVY P. Oral
COBISS.SI-ID 48858466

38.
LOERNCI, Jerica
        Christoper Johnson McCandless - v iskanju svobode : seminarska naloga / Jerica Lorenci. - [S. l.] : [J. Lorenci], 2011. - 24 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 23-24. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.51:572(739.8)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2918 LORENCI J. Christoper
COBISS.SI-ID 49183074

39.
LUKAN, Vilja
        Ženske popotnice v 19., 20. stoletju in danes / Vilja Lukan. - Ljubljana : [V. Lukan], 2011. - [14] f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. [14]. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.5:39Karlin A.
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2878 LUKAN V. Ženske
COBISS.SI-ID 49037666

40.
MACLEAN, Una
        Magical medicine: : a Nigerian case-study. - Harmondsworth ; Baltimore ; Ringwood : Penguin Books, 1974, cop. 1971. - 166, [1] str. : ilustr. ; 18 cm

Bibliografija: str. 157-167

ISBN 0-1402-1220-5 (broš.)
ISBN 978-0-1402-1220-4

61:572(669)
FRASCATI: 5-402
ETN A.7 12525 MACLEAN U. Magical
COBISS.SI-ID 48899170

41.
MAGAJNA, Andraž
        Antropologija na nož v kiberprostoru : anarhizem in Second Life : diplomsko delo / Andraž Magajna (Zelc Korpov) in Gregor Vellacher (Utsche Kira). - Ljubljana : [A. Magajna, G. Vellacher], 2011. - 223 str. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 195-219. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

004.738.5:572
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2901 MAGAJNA A. Antropologija
COBISS.SI-ID 49102434

42.
MARMOR, Theodore R.
        The politics of Medicare / Theodore R. Marmor. - 2nd ed. - New York : A. de Gruyter, 2000, cop. 1970. - XXV, 228 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Social institutions and social change)

Bibliografija: str. 207-219. - Kazalo. - Vsebina: The Origins and Enactments ; The Origins of the Medicare Strategy ; Twentieth-Century Medicine: The Paradoxes of Progress ; Origins of the Government Health Insurance Issue ; Universal Health Insurance Proposals in the Fair Deal ; The Politics of Incrementalism: Turning toward the Aged ; The Appeal of Focusing on the Aged ; Focusing on Social Security Contributors ; Pressure Groups and Medicare: The Lobbying of Millions ; The Politics of Legislative Impossibility ; Medicare under a Republican President ; The Forand Bill versus the Welfare Approach ; Kerr-Mills Bill of 1960 ; The Politics of Legislative Possibility ; Medicare, 1961 ; The Obstacle Course in Congress: First Try with Ways and Means ; The Southern Democrats ; The Kennedy Administration versus the AMA ; Medicare's Near Miss, 1964 ; The Politics of Legislative Certainty ; The Impact of the Election of 1964 ; The Administration's Proposal: H.R. 1 and S. 1 ; The Ways and Means Committee and the House Take Action: January-April ; H.R. 6675 Passes the Senate: April-July ; Medicare Comes out of the Conference Committee: July 26, 1965 ; The Outcome of 1965: Explanation and Issues ; Medicare and the Analysis of Social Policy in American Politics ; Case Studies and Cumulative Knowledge ; Conceptual Models and the Medicare Case ; The Origins of Medicare: The Rational Actor Model ; The Responses of Medicare, 1952-64: The Organizational Process Model ; The 1965 Legislation: The Bureaucratic Politics Model

ISBN 0-202-30399-3 (cloth : brezkislinski papir)
ISBN 978-0-202-30399-4 (cloth : brezkislinski papir)
ISBN 0-202-30425-6 (paper : brezkislinski papir)
ISBN 978-0-202-30425-0 (paper : brezkislinski papir)

572:61(73)
FRASCATI: 5-402
ETN A.7 12524 MARMOR T. R. Politics
COBISS.SI-ID 48905058

43.
        MEDIA & folklore / edited by Mare Kõiva. - Tartu : ELM Scholarly Press, 2009. - 402 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Contemporary folklore, ISSN 1406-3778 ; 4)

Besedilo v angl. ali nem. - Na vrhu nasl. str.: Publication of the Folk Belief Department of the Estonian Literary Museum, ELM Scholarly Press. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-9949-446-53-7

398:659.3
FRASCATI: 5-402
ETN B.5 12522/4 MEDIA Köiva M. (ur.)
COBISS.SI-ID 34088749

44.
MEDVEŠEK, Nataša
        Identitete stavbarstva na Slovenskem in bioklimatska gradnja : diplomsko delo / Nataša Medvešek. - Trbovlje : [N. Medvešek], 2011. - 86 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 75-78. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

694:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2889 MEDVEŠEK N. Identitete
COBISS.SI-ID 49078370

45.
MERTIK, Tina
        Bejžte, bejžte, Matjaš ide! : folklora skozi funkcijo vzgajanja in poučevanja : diplomsko delo / Tina Mertik. - Ljubljana : [T. Mertik], 2011. - 46 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 43-45. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4Turnišče)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2898 MERTIK T. Bejžte
COBISS.SI-ID 49091426

46.
MERTIK, Tina
        Zgodbe neke vasi : popis folklore v vasi Gomilica : seminar / Tina Mertik. - Gomilica : [T. Mertik], 2010. - 35 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 30-31. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4Gomilica)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2921 MERTIK T. Zgodbe
COBISS.SI-ID 49191010

47.
MEŽEK, Mojca, 1989-
        Pes - človekov najboljši prijatelj? : seminar II / Mojca Mežek. - Belca : [M. Mežek], 2011. - 23 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 22-23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:316
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2882 MEŽEK M. Pes
COBISS.SI-ID 49043042

48.
MIKLAVEC, Katarina
        Skupnost Sikhov v Veliki Britaniji / Katarina Miklavec. - Ljubljana : [K. Miklavec], 2011. - 17 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 17. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:314.15(41)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2874 MIKLAVEC K. Skupnost
COBISS.SI-ID 49031266

49.
MLINARIČ, Matjaž
        Lük pa krüh pa je jüžna vküp : prehrana v Markovcih na Ptujskem polju v tridesetih in štiridesetih letih 20. stoletja : seminar / Matjaž Mlinarič. - Ljubljana : [M. Mlinarič], 2010. - 24 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 24. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

613.2:39(497.4Markovci)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2885 MLINARIČ M. Lük
COBISS.SI-ID 49071202

50.
MOLEK, Samo
        Uživajmo zdravo! : mediacija potrošnje in prehranjevalnih navad v sodobni družbi : diplomsko delo / Samo Molek. - Ljubljana : [S. Molek], 2006. - 70 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 65-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:316
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2944 MOLEK S. Uživajmo
COBISS.SI-ID 49326178

51.
        MULTICULTURALISM and political theory / edited by Anthony Simon Laden and David Owen. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, cop. 2007. - XII, 419 str. ; 24 cm

Bibliografija v opombah. - Kazalo

ISBN 978-0-521-85450-4 (hardback)
ISBN 0-521-85450-4 (hardback)
ISBN 978-0-521-67090-6 (broš.)
ISBN 0-521-67090-X (broš.)

572:316
FRASCATI: 5-402
ETN A.2 12526 MULTICULTURALISM Laden A. S. (ur.)
COBISS.SI-ID 2750053

52.
MURAUS, Barbara
        Masterminds of planned abundance : master degree = Veleumi namernega obilja : magistrsko delo / Barbara Muraus. - Ljubljana : [B. Muraus], 2011. - 122 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 95-105. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo in Stockholm University, Faculty of social sciences, Department of social anthropology

7.05(485)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 2928 MURAUS B. Masterminds
COBISS.SI-ID 49223010

53.
NOVAK, Tjaša, 1990-
        Prestavitev Schwentnerjeve hiše za osnovnošolce : seminar II / Tjaša Novak. - Ljubljana : [T. Novak], 2011. - 32 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 31-32. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39Schwentner L.
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2897 NOVAK T. Predstavitev
COBISS.SI-ID 49089378

54.
OCVIRK, Lucija
        Ruska parna kopel : seminarska naloga / Lucija Ocvirk. - Ljubljana : [L. Ocvirk], 2008. - 29 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 28-29. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(470)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2917 OCVIRK L. Ruska
COBISS.SI-ID 49181026

55.
OCVIRK, Lucija
        Živeti v Celju : celjsko industrijsko delavstvo 20. stoletja : diplomsko delo / Lucija Ocvirk. - Ljubljana : [L. Ocvirk], 2011. - 97 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 84-90. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.3:66-051:39(497.4Celje)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2932 OCVIRK L. Živeti
COBISS.SI-ID 49268578

56.
ODERLAP, Tadeja
        Alpinizem na Koroškem in Franc Odrelap : diplomsko delo / Tadeja Oderlap. - Ljubljana : [T. Oderlap], 2011. - 52 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 47-51. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

929Oderlap F.
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 2946 ODERLAP T. Alpinizem
COBISS.SI-ID 49340258

57.
OGRIS, Lina
        Taborišče Mauthausen na Ljubelju - spreminjanje kolektivnega spomina o le-tem skozi čas : seminarska naloga / Lina Ogris. - Ljubljana : [L. Ogris], 2011. - 19 str. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 18-19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

343.819.5:94(100)"1939/1945"
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2875 OGRIS L. Taborišče
COBISS.SI-ID 49032290

58.
OPREŠNIK, Denis
        Konstrukcija Naksala : množični medij kot apologet genocidne politike in emancipacijski potencial Youtuba - medij, ki to ni : seminarska naloga / Denis Oprešnik. - Ljubljana : [D. Oprešnik], 2010. - 15 f. ; 30 cm

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 14-15. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:32(540)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2910 OPREŠNIK D. Konstrukcija
COBISS.SI-ID 49172322

59.
OZIMEK, Daša
        Položaj terapevtskega jahanja v slovenskem prostoru : seminarska naloga / Daša Ozimek. - Ljubljana : [D. Ozimek], 2011. - 17 f. ; 30 cm

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 15-17. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:61(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2879 OZIMEK D. Položaj
COBISS.SI-ID 49037922

60.
OZMENT, Steven E.
        When fathers ruled : family life in Reformation Europe / Steven Ozment. - 6th printing. - Cambridge, Mass. ; London : Harvard University Press, 1995, cop. 1983. - VIII, 238 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in cultural history)

Bibliografija: str. 181-182. - Kazalo. - Vsebina: In defense of marriage. Celibacy and marriage ; The liberation of women from cloisters ; Disciplining marriage ; Husbands and wives. The duties of spouses ; The wives of Hermann von Weinsberg ; Divorce and remarriage ; The bearing of children. The world of the expectant mother ; The care of the newborn ; The trials of infancy ; A child's sense of mortality ; The rearing of children. The measure of a child ; Discipline, duty, and love ; The Weinsberg men as fathers ; Sin and mortality ; The faith of our fathers

ISBN 0-674-95120-4 (hbk)
ISBN 978-0-674-95120-4 (hbk)
ISBN 0-674-95121-2 (pbk)

572:316(4)
FRASCATI: 5-402
ETN C.2 12528 OZMENT S. When
COBISS.SI-ID 48934242

61.
PAAL, Piret
        Written cancer narratives : an ethnomedical study of cancer patients' thoughts, emotions and experiences / Piret Paal. - Tartu ; Helsinki : ELM Scholarly Press, 2010. - 358 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Sator, ISSN 1406-2011 ; 10)

Bibliografija: str. 294-308. - Kazalo

ISBN 978-9949-446-72-8

572:61
FRASCATI: 5-402
ETN A.7 12523 PAAL P. Written
COBISS.SI-ID 34077997

62.
PENN Museum International Research Conference (1 ; 2006 ; Philadelphia, Pa.)
        Landscapes of movement : trails, paths, and roads in anthropological perspective / edited by James E. Snead, Clark L. Erickson, J. Andrew Darling. - 1st ed. - Philadelphia : University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 2009. - XVIII, 364 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Penn Museum international research conferences ; v. 1)

Predstavljeni prispevki zbrani na Penn Museum International Research Conference z naslovom Landscapes of Movement: Trails, Paths, and Roads in Anthropological Perspective, Penn Museum, Philadelphia, 29. maj- 2. jun. 2006. - Bibliografija: str. 311-361. - Vsebina: Making human space : the archaeology of trails, paths, and roads / James E. Snead, Clark L. Erickson, and J. Andrew Darling ; Kukhepya : searching for Hopi trails / T.J. Ferguson, G. Lennis Berlin, and Leigh J. Kuwanwisiwma ; Trails of tradition : movement, meaning, and place / James E. Snead ; O'odham trails and the archaeology of space / J. Andrew Darling ; Reconstructing Southern Paiute-Chemehuevi trails in the Mojave Desert of southern Nevada and California : ethnographic perspectives from the 1930s / Catherine S. Fowler ; From path to myth : journeys and the naturalization of territorial identity along the Missouri River / María Nieves Zedeño, Kacy Hollenback, and Calvin Grinnell ; A road by any other name : trails, paths, and roads in Maya language and thought / Angela H. Keller ; When the construction of meaning preceded the meaning of construction : from footpaths to monumental entrances in ancient Costa Rica / Payson Sheets ; Emergent landscapes of movement in early Bronze Age northern Mesopotamia / Jason Ur ; Agency, causeways, canals, and the landscapes of everyday life in the Bolivian Amazon / Clark L. Erickson ; Precolumbian causeways and canals as landesque capital / Clark L. Erickson and John H. Walker ; Routes through the landscape : a comparative approach / Timothy Earle ; Appendix 1. Coding of the cases of paths, trails, and roads discussed in the conference / Timothy Earle ; Appendix 2. Comparative variables for trails, paths, and roads

ISBN 978-1-934536-13-1 (trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 1-934536-13-X (trda vezava : brezkislinski papir)

625.7:39
FRASCATI: 5-402
ETN P.1 12531 LANDSCAPES Snead J. E. (ur.)
COBISS.SI-ID 49018466

63.
PETEK, Mira
        Kelti danes - prerojena ali izmišljena kultura? : seminar iz predmeta Etnologija Evrope / Mira Petek. - Ljubljana : [M. Petek], 2011. - 19 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 18-19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:316(44)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2892 PETEK M. Kelti
COBISS.SI-ID 49081698

64.
POREDOŠ, Miha
        Indijska skupnost v Ljubljani : zaposlitvene možnosti Indijcev v Ljubljani : seminarska naloga / Miha Poredoš. - Ljubljana : [M. Poredoš], 2011. - [14] f. ; 30 cm

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. [14]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:331.108.3(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2883 POREDOŠ M. Indijska
COBISS.SI-ID 49059170

65.
        The POST-subcultures reader / edited by David Muggleton and Rupert Weinzierl. - 1st ed. - Oxford ; New York : Berg, 2003. - XII, 324 str. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip048/2003019624.html. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 1-85973-663-7 (cloth)
ISBN 1-85973-668-8 (paper)

316.723
FRASCATI: 5-402
ETN A.2 12527 POST-SUBCULTURES Muggleton D. (ur.) SOC 316.7 MUGGLETON, D. et al. The Post...
COBISS.SI-ID 25090402

66.
RAMOVŠ, Mojca, 1986-
        Šent Rupert, prijazno letovališče : identitete in turizem v Mirnski dolini s poudarkom na Občini Šentrupert : diplomsko delo / Mojca Ramovš. - Šentrupert : [M. Ramovš], 2011. - 193 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 162-182. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4Šentrupert)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2890 RAMOVŠ M. Šent Rupert
COBISS.SI-ID 49079138

67.
RESNIK, Katja
        Božično dervesce kot simbol božiča ter njegovo okraševanje nekoč in danes v predelu Občine Litija : seminarska naloga / Katja Resnik. - Ljubljana : [K. Resnik], 2011. - 16 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 15-16. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.4Litija)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2894 RESNIK K. Božično
COBISS.SI-ID 49083234

68.
ROŠKAR, Nina
        Situacionizem danes in umetnost Pina Poggija : vskdanje življenje, vsakdan je življenje, vsak dan je življenje : diplomsko delo / Nina Roškar. - Ljubljana : [N. Roškar], 2011. - 69 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 61-69. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

7.036:572Poggi P.
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2872 ROŠKAR N. Situacionizem
COBISS.SI-ID 49029730

69.
ROVŠNIK, Renata
        Rune : seminar / Renata Rovšnik. - [S. l.] : [R. Rovšnik], [201?]. - 22 f., [26] f. pril. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 21-22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2912 ROVŠNIK R. Rune
COBISS.SI-ID 49173602

70.
RUPNIK, Bernardka
        Življenje brez praznikov je kakor dolga pot brez gostiln : diplomsko delo / Bernardka Rupnik. - Ljubljana : [B. Rupnik], 2011. - 80 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 74-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska Fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

640.416(497.4Šentjernej)(043.2) 394.2(497.4Šentjernej)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2909 RUPNIK B. Življenje
COBISS.SI-ID 22034999

71.
SEČNIK, Špela, 1991-
        Ekologija in industrija v Indiji : seminarska naloga / Špela Sečnik. - Ljubljana : [Š. Sečnik], 2011. - [21] f. ; 30 cm : graf. prikazi

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. [20-21]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:33(540)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2945 SEČNIK Š. Ekologija
COBISS.SI-ID 49326946

72.
SIIKALA, Anna-Leena
        Hidden rituals and public performances : traditions and belonging among the post-Soviet Khanty, Komi and Udmurts / Anna-Leena Siikala, Oleg Ulyashev. - Helsinki : Finnish Literature Society, [2011]. - 365 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Studia fennica. Folkloristica ; 19, ISSN 1235-1946)

Bibliografija: str. 323-340. - Kazalo

ISBN 978-952-222-307-4 (broš.)
ISBN 952-222-307-7 (broš.)

398(470)
FRASCATI: 5-402
ETN B.5 11755/19 SIIKALA A. L. Hidden
COBISS.SI-ID 48859746

73.
SIMANAUSKAITE, Giedre
        Living myth : Ljubljana dragon in the current daily life / Giedre Simanauskaite. - Ljubljana : [G. Simanauskaite], 2011. - 25 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 23-25. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, CREOLE

398(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2935 SIMANAUSKAITE G Living
COBISS.SI-ID 49275490

74.
SIMETINGER, Tomaž
        Kultura plesa na Koroškem od 18. stoletja do sredine 20. stoletja : diahrona analiza s poudarkom na Mežiški dolini : diplomsko delo / Tomaž Simetinger. - Ljubljana : [T. Simetinger], 2011. - 116 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 94-100. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2926 SIMETINGER T. Kultura
COBISS.SI-ID 49221218

75.
SKETELJ, Polona
        Podoba življenja družine v Rožni dolini v Ljubljani in njeno spreminjanje v zadnjih 100 letih : (raziskava urbanega naselja) / Polona Sketelj. - Ljubljana : [P. Sketelj], 1989. - 88 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Vekoslav Kremenšek. - Prosem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo

39(497.4 Ljubljana)
ETN SemP 2899 SKETELJ P. Podoba
COBISS.SI-ID 49095010

76.
SLOVENC, Mateja
        Prehajanje identitet v slovenski skupnosti v Trstu pri kulturnem in gospodarskem povezovanju z Italijo in Slovenijo : seminarska naloga / Mateja Slovenc. - Ljubljana : [M. Slovenc], 2011. - 26 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 25-26. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:323.15(450)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2873 SLOVENC M. Prehajanje
COBISS.SI-ID 49031010

77.
SNOJ, Urša
        Vevški papirničarji pred in po privatizaciji papirne industrije : seminar II / Urša Snoj. - Ljubljana : [U. Snoj], 2010. - 19 f. ; 30 cm

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 17-19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:32(497.4Vevče)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2913 SNOJ U. Vevški
COBISS.SI-ID 49173858

78.
STILES, Erin E.
        An Islamic court in context : an ethnographic study of judicial reasoning / Erin E. Stiles. - 1st ed. - New York, N.Y. : Palgrave Macmillan, 2009. - XVI, 221 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Bibliografija: str. 207-215. - Kazalo. - Vsebina: Kadhi, court, and anthropologist ; Writing a case : court actors and court procedure ; From community to court : gendered experience of divorce ; A wily wife and a headstrong husband : determining intention ; Witness and authority : elders, shehas, and shaykhs ; Buying divorce through khuluu ; Conclusion : the court is a hospital

ISBN 978-0-230-61740-7 (brezkislinski papir)
ISBN 0-230-61740-9 (brezkislinski papir)

28-266:39(678)
FRASCATI: 5-402
ETN M.2 12532 STILES E. E. An islamic
COBISS.SI-ID 49020002

79.
ŠEPUL, Natalija
        Položaj nežnejšega spola v pregovorih : ženska in Jud imata nekaj skupnega; oba sta ceno vzpona na družbeni lestvici primorana plačati s konformizmom in prilagajanjem družbenim zahtevam in stereotipom : diplomsko delo / Natalija Šepul. - Ljubljana : [N. Šepul], 2011. - 57 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 54-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2884 ŠEPUL N. Položaj
COBISS.SI-ID 49070690

80.
TURK, Sabina, 1990-
        Feminizem in aktivizem Irank : seminarsko delo / Sabina Turk. - Ljubljana : [S. Turk], 2011. - 22 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 20-22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

29:305(55)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2914 TURK S. Feminizem
COBISS.SI-ID 49174626

81.
VALENČIČ, Špela
        Stik in interakcija slovenske in arabske kulture nekoč in danes : diplomsko delo / Špela Valenčič. - Ljubljana : [Š. Valenčič], 2011. - 44 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 38-41. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:314.15
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2906 VALENČIČ Š. Stik
COBISS.SI-ID 49141346

82.
VALENČIČ, Tamara, 1988-
        Legends from the Witches' hill in Lithuania : [seminarska naloga] / Tamara Valenčič. - [S. l.] : [T. Valenčič], 2011?. - 14 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. [13-14]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, CREOLE

398(474.5)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2941 VALENČIČ T. Legends
COBISS.SI-ID 49323106

83.
VELLACHER, Gregor
        Nasilni protest nevzgojene mladeži : sinteza neke zgodbe skozi analizo reprezentacij študentskega protesta, 19. 05.2012, v novicah množičnih medijev in njihovih komentarjev : seminarska naloga II / Gregor Vellacher. - Ljubljana : [G. Vellacher], 2011. - 30 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 26-30. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

331.109.32:572(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2886 VELLACHER G. Nasilni
COBISS.SI-ID 49073250

84.
VRENJAK, Urh
        Avtodomarstvo : mobilno preživljanje prostega časa : prostočasno mobilno življenje : diplomsko delo / Urh Vrenjak. - Preserje pri Radomljah : [U. Vrenjak], 2009. - 54 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 45-49. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

379.8:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2891 VRENJAK U. Avtodomarstvo
COBISS.SI-ID 49080930

85.
ZAJC, Mojca, 1985-
        Finančna kriza na Islandiji : seminarska naloga II / Mojca Zajc. - Ivančna Gorica : [M. Zajc], 2010. - 22 f. ; 30 cm : tabele

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 21-22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:32(491.1)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2915 ZAJC M. Finančna
COBISS.SI-ID 49179746

86.
ZAJC, Mojca, 1985-
        Po Jurčičevi poti : od lokalne do nacionalne poti : diplomsko delo / Mojca Zajc. - Ljubljana : [M. Zajc], 2011. - 87 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: str. 66-72. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.5:39Jurčič J.
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2902 ZAJC M. Po Jurčičevi
COBISS.SI-ID 49103458

87.
ZAVRATNIK, Veronika, 1990-
        V vsaki pori našega življenja : muzejske zbirke v Halozah : diplomsko delo / Veronika Zavratnik. - Ljubljana : [V. Zavratnik], 2011. - 53 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 49-51. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39(497.4Haloze)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2905 ZAVRATNIK V. V vsaki
COBISS.SI-ID 49140322

88.
ZORNIK, Andrej
        Homoseksualnost skozi stereotipe / Andrej Zornik. - [Ljubljana] : [A. Zornik], 1992. - 7 f. ; 30 cm

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija v opombah. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316.367.7:572
FRASCATI: 5-402
ETN SemP 2895 ZORNIK A. Homoseksualnost
COBISS.SI-ID 49084770

89.
ŽINKO, Dejan
        A dolphin in ancient Greeks and Roman legends, folktales and myths : case study : the antropomorphic perception of dolphins by a group of marine biologists - researchers of dolphin population in Trieste bay in Adriatic sea and present mythmaking / Dejan Žinko. - Ljubljana : [D. Žinko], 2011. - 30 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 29-30. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, CREOLE

398
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2900 ŽINKO D. Dolphin
COBISS.SI-ID 49101922

90.
ŽIVANOVIĆ, Ana
        Navijaška subkultura : seminarska naloga / Ana Živanović. - [S. l.] : [A. Živanović], [201?]. - 32 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 27-32. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:316(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2931 ŽIVANOVIĆ A. Navijaška
COBISS.SI-ID 49265506

91.
ŽIŽEK, Nuša
        Telesna dekoracija ali deformacija? : antropološka raziskava tetoviranih žensk : diplomsko delo / Nuša Žižek. - Ljubljana : [N. Žižek], 2011. - 74 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 54-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

391
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2943 ŽIŽEK N. Telesna
COBISS.SI-ID 49325666

92.
ŽNIDERIČ, Marjana
        Uporaba Jungovske analitične psihologije v folklori : analiza pravljice : seminarska naloga / Marjana Žniderič. - Ljubljana : [M. Žniderič], 2012. - 29 f., [14] f. pril. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. [1-3]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2887 ŽNIDERIČ M. Uporaba
COBISS.SI-ID 49075042


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO