COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA1.
BOGATAJ, Janez, 1947-
        Martinov praznik / Janez Bogataj, Dušan Brejc, Janez Bratovž ; [fotografije Tomo Jeseničnik ... et al.]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 135 str. : ilustr. ; 27 cm

1.300 izv. - Bibliografija: str. 134-135

ISBN 978-961-203-374-3

398.332.39(497.4) 613.2 641.56(083.12)
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.1 12399 BOGATAJ J. Martinov
COBISS.SI-ID 252783616

2.
BOGATAJ, Janez, 1947-
        Na Gorenjskem je fletno in okusno / Janez Bogataj, Lea Kužnik ; pri zbiranju gradiva so sodelovali študentke in študenti Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Tatjana Baligač ... [et al.] ; [fotografije Cveto Sonc, Stane Klemenc]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2005. - 111 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 109-110

ISBN 961-203-297-1

392.8(497.4-16) 641.5(497.4-16)(083.1)
ETN D.1.8 12400 BOGATAJ J. Na Gorenjskem
COBISS.SI-ID 223327488

3.
BOGATAJ, Janez, 1947-
        Slovenija praznuje : sodobne šege in navade na Slovenskem / Janez Bogataj ; [fotografije Janez Bogataj ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 384 str. : ilustr. ; 30 cm

3.800 izv. - Opombe in bibliografija: str. 369-375. - Kazalo

ISBN 978-86-11-15343-8

394.2(497.4) 398.33(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.1 12397 BOGATAJ J. Slovenija
COBISS.SI-ID 257671168

4.
        GO girls! : when Slovenian women left home / edited by Marina Lukšič-Hacin, Jernej Mlekuž ; [English translation Peter Altshul, Barbara Skubic, Mojca Vah Jevšnik]. - Ljubljana : ZRC Publishing = Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 151 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Migracije / Založba ZRC, ZRC SAZU ; 19. Migrantke ; 2)

600 izv. - Bibliografija: str. 133-147

ISBN 978-961-254-170-5

930.85-055.2(497.4) 314.151.3-054.72-055.2(497.4)
FRASCATI: 6-100
ETN D.0.2 12420 GO GIRLS Mlekuž J. (ur.) SOC 314 GO girls Lukšič-H., M. [et al.] ZGO D 6889/19
COBISS.SI-ID 248905728

5.
GREGORIČ Bon, Nataša
        Prostori neskladij : etnografija prostora in kraja v vasi Dhërmi/Drimades, Južna Albanija / Nataša Gregorič Bon. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008 (Ljubljana : Littera picta). - 263 str. : ilustr. ; 21 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 229-241. - Summary

ISBN 978-961-254-083-8

316.334.52(496.5Dhërmi) 39(496.5Dhërmi)
FRASCATI: 5-402
ETN J.2 12424 GREGORIČ BON N. Prostori
COBISS.SI-ID 241042176

6.
HAZLER, Vito
        Vinske kleti na Slovenskem : 75 vinskih kleti vinorodnih dežel Podravja, Posavja in Primorske = Wine cellars in Slovenia : review of 75 wine cellars in Slovenia / [besedilo in fotografije] Vito Hazler ; [prevod Prevajalska agencija Julija]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 186 str. : ilustr. ; 27 cm

Vzporedno slov. besedilo in prevod v angl. - Zvd. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 184-185. - Kazalo

ISBN 978-961-203-322-4 (29,00 EUR)

663.285(497.4)(036)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.6 12401 HAZLER V. Vinske
COBISS.SI-ID 235539456

7.
        Imagi_nacija : građanski identiteti i prava u nacionalnm državama u Europi : ostvarenje prava ekonomskih migranta kao doprinos igradnji održivog mira = Imagi_nation : civil identities and rights in European nation-states : securing the rights of migrant workers as a contribution for sustainable peace-building / [uredile: Lana Zdravković, Iva Zenzerović Šloser] ; [prevodi: Veronika Bauer, Bruno Mario K., Tamara Puhovski]. - Zagreb : Centar za mirovne študije ; Ljubljana : Mirovni inštitut, 2011. - 219 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 CD

Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-953-7729-11-0

314.15(4)
FRASCATI: 5-410
ETN A.15 12414 IMAGINACIJA Zdravković L. (ur.) SOC 32 IMAGI_NACIJA Zdravković L. et al.
COBISS.SI-ID 46624610

8.
        IZGINJAJOČA stavbna dediščina : Šentviška planota, zgornja Baška grapa in območje Trebuše : katalog razstave / [uredila Karla Kofol ; slikovno gradivo Tolminski muzej ... et al.]. - Tolmin : Tolminski muzej, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 39 str. : ilustr. ; 27 cm

500 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6635-08-0

719:39(497.4-15)(083.824)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.6 12406 IZGINJAJOČA Kofol K. (ur.)
COBISS.SI-ID 239399680

9.
KLADNIK, Drago, 1955-
        Členitev slovenskega podeželja : (prispevek k usmerjanju skladnega regionalnega razvoja) / Drago Kladnik, Marjan Ravbar ; [kartografi Peter Frantar ... [et al.] ; fotografi Matej Gabrovec ... [et al.] ; prevajalec Wayne J. D. Tuttle]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003 (Mond grafika). - 196 str. : ilustr., zvd., graf. prikazi ; 24 cm. - (Geografija Slovenije ; 8)

Izvleček ; Abstract. - Seznam virov in literature: str. 184-190

ISBN 961-6500-38-4

911.6(497.4) 711.3(497.4)
FRASCATI: 5-404
ETN B.9 12427 KLADNIK D. Členitev GEO SLO II 9106 33:63 KLADNIK D. Členitev 1-8
COBISS.SI-ID 127143424

10.
KNEŽEVIĆ Hočevar, Duška
        Dom in delo na kmetijah : raziskava odnosov med generacijami in spoloma / Duška Knežević Hočevar, Majda Černič Istenič. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010 (Ljubljana : Littera picta). - 158 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Iz recenzije Ane Barbič in Aleksandre Kanjuo-Mrčela na zadnji str. ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 145-152. - Kazalo

ISBN 978-961-254-218-4

316.343:63-051:316.4.051.63
FRASCATI: 5-410
ETN D.2.3 12426 KNEŽEVIČ HOČEVAR D. Dom GEO SLO II 10355 33:63 KNEŽEVIĆ HOČEVAR D. Dom SOC 316.3 KNEŽEVIČ D. H. Dom ...
COBISS.SI-ID 252278784

11.
KNIFIC, Bojan, 1971-
        Folklornikom s(m)o vzeli noše : kostumiranje folklornih skupin - med historično pričevalnostjo in istovetnostjo / Bojan Knific ; [prevod povzetka Anja Štendler ; fotografije Janez Eržen, Bojan Knific]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 383 str. : ilustr. ; 29 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 348-371. - Summary / translated by Anja Štendler

ISBN 978-961-254-239-9 (Založba ZRC)
ISBN 978-961-6819-14-5 (Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti)

391(497.4) 394.3(497.4):391
FRASCATI: 5-402 6-307
ETN D.1.9 12407 KNIFIC B. Folklorinikom MUZ B 654 KNIFIC B. Folklornikom
COBISS.SI-ID 253507072

12.
KNIFIC, Bojan, 1971-
        Markova herbija : interpretacije oblačilne dediščine Prekmurcev - posebno Beltinčanov - v folklornih skupinah na Slovenskem / Bojan Knific ; [fotografije Dušan Legen, Janko Eržen, Stanko Sraka in drugi ; prevod v nemščino Urška Car, prevod v angleščino Tanja Genda]. - Beltinci : Kulturno društvo Marko, 2011 (Beltinci : S-tisk). - 95 str. : ilustr. ; 23 cm

1.200 izv. - Bibliografija: str. 93-94. - Povzetek v angl. in nem.

391(497.411) 394.3(497.411):391
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.9 12410 KNIFIC B. Markova
COBISS.SI-ID 255215616

13.
        KOLE, kole, koledo, leto lepo mlado : slovenske ljudske pripovedi ob letnih mejnikih / [izbor in priredba besedila ter uvodno besedilo] Monika Kropej, Roberto Dapit ; [ilustracije Damijan Stepančič]. - 2. natis. - Radovljica : Didakta, 2010. - 45 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Zakladnica slovenskih pripovedi)

8.000 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 44-[46]

ISBN 978-961-261-153-8

398.2(497.4) 398.3/.4:398.2(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 10606/10 KOLE Kropej M. (ur.)
COBISS.SI-ID 250380032

14.
        KOPER - mesto stoterih dimnikov : identitetni elementi mestnega jedra / [besedila Agnese Babič ... [et al.] ; urednik Valter Pikel ; fotografije Matevž Lenarčič ; ilustracije Miro Lozej ; računalniški izrisi Agnese Babič, Borut Slabe ; prevodi Agnese Babič ... [et al.] ; karta mesta Geoinformacijski center Koper ; dokumentarno gradivo Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski muzej Koper, Državni arhiv v Trstu]. - Koper : Mestna občina, 2004 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - 700 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek

ISBN 961-91510-0-3

72.05(497.4 Koper) 728:692.71(497.4 Koper)
FRASCATI: 2-107
ETN D.1.6 12403 KOPER Pikerl V. (ur.)
COBISS.SI-ID 217452800

15.
KOS, Drago, 1953-
        Praktična sociologija za načrtovalce in urejevalce prostora / Drago Kos. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2002 (Ljubljana : Littera picta). - 168 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Teorija in praksa)

ISBN 961-235-092-2

316.334.5:572
FRASCATI: 5-402
ETN A.2 12425 KOS D. Prostorska GEO SLO II 9085 71 KOS D. Praktična SOC 316.3 KOS, D. Praktična...
COBISS.SI-ID 119721216

16.
LUKŠIČ-Hacin, Marina
        Zgodbe in pričevanja : Slovenci na Švedskem / Marina Lukšič-Hacin ; [prevod Cvetka Puncer]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001 (Ljubljana : Littera picta). - 369 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 365-369. - Povzetek v angl.

ISBN 961-6358-28-6

314.743(485=163.6)
FRASCATI: 5-402
ETN D.0.2 12419 LUKŠIČ HACIN M. Zgodbe
COBISS.SI-ID 110957568

17.
MAKAROVIČ, Marija
        Po sledeh bele noše v Beli krajini / Marija Makarovič ; [v sodelovanju z Jano Dolenc, Ljubo Vrtovec Pribac in Evo Lenassi ; fotografije predmetov v prvem delu Janja Žagar, Tomaž Urh, fotografije predmetov v drugem delu Gore Makarovič, Janja Žagar ; zemljevidi Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije ; slikovno in predmetno gradivo Arhiv Republike Slovenije ... et al.]. - Ljubljana : JSKD, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 240 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - O avtorici knjige in njenem delu / Bojan Knific: str. 9-11. - Bibliografija na koncu obeh del. - Vsebina na nasl. str.: Prvi del, Oblačilna kultura v kmečkem okolju na črnomaljskem, metliškem in semiškem območju ; Drugi del, Oblačilna kultura srbskega prebivalstva v Bojancih, Marindolu, Miličih in Paunovičih

ISBN 978-961-6141-92-5

391(497.434) 391(497.434=163.41)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.9 12396 MAKAROVIČ M. Po sledeh
COBISS.SI-ID 247793920

18.
        MIGRACIJE in slovenski prostor od antike do danes / uredila Peter Štih in Bojan Balkovec. - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010 (Ljubljana : Littera Picta). - 705 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Zbirka Zgodovinskega časopisa, ISSN 1408-3531 ; 39)

200 izv. - Povzetek in bibliografija pri posameznem prispevku

ISBN 978-961-6777-05-6

94(497.4)(082) 314.15(497.4)(091)(082)
FRASCATI: 6-101
ETN D.0.3 12421 MIGRACIJE Štih P. (ur.) GEO SLO II 10296 314 MIGRACIJE ZGO D 5193/39 1
COBISS.SI-ID 252587520

19.
        MIGRANTI v Sloveniji - med integracijo in alienacijo / zbrali in uredili Karmen Medica, Goran Lukič in Milan Bufon. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2010 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 270 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v slov. in angl. na koncu zbornika

ISBN 978-961-6732-19-2 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)

314.15(497.4)(082)
FRASCATI: 5-410
ETN A.15 12415 MIGRANTI Medica K. (ur.) FIL IX.3 MIGRANTI Medica K.et.al. (ur.) GEO SLO II 10387 314 MIGRANTI SOC 314 MIGRANTI ... Medica K. et al. ur.
COBISS.SI-ID 251591936

20.
MLAKAR, Jana, 1955-
        Mlinarstvo na Loškem / [besedili Jana Mlakar, Mojca Šifrer Bulovec ; prevod Arven Šakti Kralj Szomi]. - Škofja Loka : Loški muzej, 2010 ([Žirovnica] : Medium). - 11 str. : ilustr. ; 23 cm

Ov. nasl. - Avtorici navedeni v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 1.000 izv.

664.7(497.452) 68:39(497.4Škofja Loka)
FRASCATI: 5-402
ARH 017-SLO 173 ETN D.1.4 12404 MLAKAR J. Mlinarstvo GEO GORE II 1994 338.45 Sep MLINARSTVO UMZG T/svn/n/45 ZGO C 6336
COBISS.SI-ID 252798976

21.
OVSEC, Damjan J.
        Praznovanje pomladi in velike noči na Slovenskem in po svetu / Damjan J. Ovsec. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 416 str. : ilustr. ; 31 cm + 6 razglednic

2.500 izv. - Bibliografija: str. 398-403. - Kazalo

ISBN 978-961-241-408-5

398.332.12(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.1 12398 OVSEC D. J. Praznovanje
COBISS.SI-ID 249643520

22.
PAKIŽ, Alenka
        "Ribnčan smo se lpu nosil!" : oblačenje v Ribniški dolini od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne / Alenka Pakiž. - Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ; Ribnica : Občina, 2009 (Ribnica : Kvm grafika). - 180 str. : ilustr. ; 31 cm

2.000 izv. - Tudi vaške so hotele imet v pasu ozke kikle / Janez Bogataj: str. 3. - Beseda urednika / Bojan Knific: str. 4. - Bibliografija: str. 174

ISBN 978-961-6141-87-1 (JSKD)

391(497.4Ribniška dolina)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.9 12409 PAKIŽ A. Ribnčan
COBISS.SI-ID 246382336

23.
PANCE, Tadeja
        Od starih pričevanj k sodobni odrski preobleki : priprava kostumografije za folklorno skupino po vzoru oblačilne podobe s konca 19. in z začetka 20. stoletja na Viču / Tadeja Pance ; [fotografije Jure Osredkar in drugi]. - 1. izd. - Ljubljana : KUD Židan parazol : JSKD, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 179 str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6819-15-2 (JSKD)

391(497.4Ljubljana-Vič) 394.3(497.4):391
GDK: 5-402
ETN D.1.9 12408 PANCE T. Od starih UMZG Bj/19/19
COBISS.SI-ID 253881088

24.
PETROVIĆ, Tanja, 1974-
        Ne tu, ne tam : Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v procesu zamenjave jezika / Tanja Petrović ; [prevod Maja Đukanović]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2006 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 223 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorici na ov. - Spremni besedili Janeza Justina in Dubravka Škiljana na ov. - Bibliografija: str. 181-203. - Kazalo. - Summary

ISBN 961-6568-53-1

811.163.41:316.72 811.163.41'27
ETN D.0.3 12416 PETROVIĆ T. Ne tu SLA Phil II 3683 PETROVIĆ T. Ne
COBISS.SI-ID 227880192

25.
        PRIROČNIK za nego predmetov kulturne dediščine / uredila Ana Motnikar. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej : Skupnost muzejev Slovenije, 2010 ([Ljubljana] : Para). - 130 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Priročniki SEM)

700 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6388-26-9 (Slovenski etnografski muzej)

719:025.7/.9(035)
FRASCATI: 5-402
ETN B.3 12412 PRIROČNIK Motnikar A. (ur.) UMZG H/Priročnik/1 ZGO ZD 1546/1
COBISS.SI-ID 253999360

26.
        The SCARS of the erasure : a contribution to the critical understanding of the erasure of people from the register of permanent residents of the Republic of Slovenia / Neža Kogovšek ... [et al.] ; [editors Neža Kogovšek, Brankica Petković ; translation Olga Vuković]. - 1st ed. - Ljubljana : Peace Institute, 2010 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 277, [7] str. ; 23 cm

Izv. stv. nasl.: Brazgotine izbrisa : prispevek h kritičnemu razumevanju izbrisa iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije. - 500 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6455-61-9

342.71(497.4)(082) 572.028(082)
FRASCATI: 5-402
ETN A.15 12413 SCARS Kogovšek N. (ur.)
COBISS.SI-ID 253309184

27.
SHIFFMAN, Dan, 1963-
        Korenine multikulturalizma : delo Louisa Adamiča / Dan Shiffman ; [prevod Cirila Toplak]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005 ([Ljubljana] : Colegium graphicum). - 146 str. ; 24 cm. - (Migracije / Založba ZRC, ZRC SAZU ; 8)

Prevod dela: Rooting multiculturalism. - Bibliografija: str. 135-140. - Kazalo

ISBN 961-6568-08-6

929 Adamič L. 314.743(73=163.6)
FRASCATI: 5-402
ETN D.0.2 12423 SHIFFMAN D. Korenine GEO SLO II 9457 314 SCHIFFMAN D. Korenine SLA Var II 979/8 SHIFFMAN D. Korenine
COBISS.SI-ID 222656256

28.
        SPET doma? : povratne migracije med politiko, prakso in teorijo / znanstvene razprave uredila Marina Lukšič-Hacin ; [prevod Cvetka Puncer]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. - 168 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Migracije / Založba ZRC, ZRC SAZU ; 11)

360 izv. - Bibliografija: str. 153-164. - Kazalo. - Summary

ISBN 961-6568-63-9 (ISBN-10)
ISBN 978-961-6568-63-0 (ISBN-13)

314.743(100=163.6) 314.15:572
FRASCATI: 5-404 5-402
ETN A.15 12417 SPET Lukšič Hacin M. (ur.) GEO SLO II 9744 314 POVRATNE MIGRACIJE ZGO D 6889/11
COBISS.SI-ID 229529088

29.
STELE, France, 1955-
        Kozolec v Sloveniji = The kozolec of Slovenia / [besedilo, fotografije] France Stele ; [angleški prevod Marko Petrović]. - Komenda : [samozal.] F. Stele, 2008 ([Ljubljana] : Pleško). - 127 str. : fotogr. ; 25 cm

Besedilo v slov. in angl. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorju: str. [128]

ISBN 978-961-90068-9-4

728.94:633.2(497.4)(084) 77.04(497.4):929Stele F.
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.6 12402 STELE F. Kozolec
COBISS.SI-ID 240633344

30.
STRES, Peter
        Vodni mlini na Kobariškem : od srednjega veka do opustitve delovanja sredi 20. stoletja / [Peter Stres ; prevod v angleščino Marjeta Pisk ; fotografije Peter Stres ... et al.]. - Tolmin : Tolminski muzej, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 134 str. : ilustr. ; 28 cm

Avtor naveden v kolofonu in na ov. - Bibliografija: str. 126-129. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6635-09-7

664.71(497.473)(091) 68:39(497.4Kobarid)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.4 12405 STRES P. Vodni ZGO E 1591
COBISS.SI-ID 242088704

31.
        V besede in fotografije ujeti izrazi pripadnostnega kostumiranja : ob 40. letnici Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine / [uredil Bojan Knific ; fotografije Primož Hieng, Bojan Knific, Joco Žnidaršič]. - Kamnik : Agencija za razvoj turizma in podjetništva ; Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2010 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 124 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 krojna pola (83 x 59 cm, zložena na 15 x 10 cm)

600 izv.

ISBN 978-961-91182-4-5 (Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini)

391(497.4)(082) 7.079:391(497.4Kamnik)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.9 12411 V BESEDE Knific B. (ur.)
COBISS.SI-ID 252309504

32.
VRANJEŠ, Matej
        Prostor, teritorij, kraj : produkcije lokalnosti v Trenti in na Soči / Matej Vranješ ; [prevajanje Agnese Babič (it.), Matej Vranješ (ang.)]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2008 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 286 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 239-257. - Povzetek ; Summary ; Riassunto. - Kazalo

ISBN 978-961-6732-00-0 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)

39(497.473) 316.7(497.473) 316.334.52(497.473) 911.3(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN A.2 12422 VRANJEŠ M. Prostor GEO GORI II 10107 911.3 VRANJEŠ M. Prostor
COBISS.SI-ID 241032960

33.
VREČER, Natalija
        Integracija kot človekova pravica : prisilni priseljenci iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji / Natalija Vrečer. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU : Andragoški center Republike Slovenije, 2007. - 152 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Migracije / Založba ZRC, ZRC SAZU ; 12)

O avtorici na zavihku ov. - Bibliografija: str. 139-148. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-6568-97-5

159.9:316.4.063.3 314.745.3-054.73(497.4)
CC-APA: 2900
ETN D.0.3 12418 VREČER N. Integracija GEO SLO II 9892 314 VREČER N. Prisilni priseljenci PSI 14214 VREČER N. Integracija
COBISS.SI-ID 232412160


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO