COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA1.
FILANDRA, Šaćir
        BoÅ¡njaÄ ka ideja / Å aćir Filandra, Enes Karić. - Zagreb : Globus, 2002 (Ljubljana : Euroadria). - 395 str., [24] str. pril. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka SvjedoÄ anstva)

Biografija i povijest / Mustafa Imamović: str. 7-11. - Adil-beg Zulfikarpašić i ideja bošnjaštva / Fehim Nametak: str. 373-377. - Bibliografija: str. 379-381 in v bibliografskih opombah na dnu besedila. - Kazalo
ISBN 953-167-149-4

323.1(497.6) 32-05 Zulfikarpašić A.
ETN E.2 11659 FILANDRA Å . BoÅ¡njaÄ ka
COBISS.SI-ID 11724294

2.
HILJADU i jedna
        1001 noć / prijevod sa arapskoga Esad Duraković ; [likovno oblikovanje Dževad Hozo]. - Sarajevo : Ljiljan, 1999 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 4 zv. : barvne ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Kitãb alf layla wa layla. - 10.000 izv.
Vsebina:
Knj. 1.: PriÄ e od 1 do 170 noći. - 594 str. - Univerzum hiljadu i jedne noći - priÄ a kao vrhovni princip Univerzuma / Esad Duraković: str. 7-42
Knj. 2.: PriÄ e od 171 do 482 noći. - 564 str.
Knj. 3.: PriÄ e od 483 do 778 noći. - 563 str.
Knj. 4.: PriÄ e od 779 do 1001 noći. - 547 str. - Bibliografija: str. 543-547
ISBN 9958-22-054-7 (cjelina) ISBN 9958-22-055-5 (knj. 1) ISBN 9958-22-056-3 (knj. 2) ISBN 9958-22-057-1 (knj. 3) ISBN 9958-22-058-X (knj. 4)

398.2(5=411.21)(02.053.2) 398.2(5=411.21)(04)
ETN N.1 11661 1001 noć
COBISS.SI-ID 99184384

3.
KARČIĆ, Fikret
        DruÅ¡tveno-pravni aspekt islamskog reformizma : pokret za reformu Å¡erijatskog prava i njegov odjek u Jugoslaviji u prvoj polovini XX vijeka / Fikret KarÄ ić. - Sarajevo : Islamski teoloÅ¡ki fakultet, 1990. - 275 str. ; 25 cm. - (Biblioteka posebnih izdanja / Islamski teoloÅ¡ki fakultet ; knj. 4)

Bibliografija: str. 257-267. - Summary. - Kazalo. - Dokt. disert., Pravni fakultet Beograd, 1989

348.97(497.1)"19"(043.3) 297(497.1)"19"(043.3)
ETN O.11.2 11657 KARČIĆ F. Društveno
COBISS.SI-ID 12680194

4.
KARIĆ, Enes
        Tefsir : uvod u tefsirske znanosti / Enes Karić. - Sarajevo : Bosanska knjiga, 1995 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 367 str. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 365-367

297.18
ETN O.11.2 11648 KARIĆ E. Tefsir
COBISS.SI-ID 50703360

5.
KOLA, Paulin
        The search for Greater Albania / Paulin Kola. - London : Hurst, 2003. - XVI, 416, [4] str. pril. : zvd. ; 23 cm

Bibliografija: str. 397-408. - Kazalo
ISBN 1-85065-664-9 ISBN 1-85065-596-0 (pbk.)

94(497.:496.5)
ETN J.0 11779 KOLA P. The search
COBISS.SI-ID 1524340

6.
        KUR'AN sa prijevodom na bosanski jezik = Qur'an al-karim tarjamat ma`ani al-Qur'an al-karim bi-al- lughah al-Busnawiyah / preveo, [objaÅ¡njenja uz prijevod i pogovor] Enes Karić. - Sarajevo : Bosanska knjiga, 1995 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 1338 str. ; 27 cm

Vzpor. arab. besedilo in prevod v bosan. - Ilustr. na spojnih listih. - Knjigi je priloženo poveÄ evalo. - Kur'anski Univerzum : pogovor prijevodu / Enes Karić: str. 1231-1269. - Kazalo. - Bibliografija: str. 1339-1340

297.18
ETN O.11.2 11649 KURAN
COBISS.SI-ID 55673344

7.
NANDA, Serena
        Neither man nor woman : the hijras of India / Serena Nanda. - 2nd ed. - Belmont [etc.] : Wadsworth, cop. 1999. - XXI, 186 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Bibliografija: str. [171]-180. - Kazalo. - Vsebina: ch. 1.Hijra roles in Indian society ; ch. 2. TheHijra as neither man nor woman ; ch. 3.Emasculation ritual among the Hijras ; ch. 4.Social organization and economic adaptation ; ch. 5.Kamladevi : a prostitute ; ch. 6.Meera : a new guru ; ch. 7.Sushila : achieving respect ; ch. 8.Salima : an outcast ; ch. 9.Hijra lives in context ; ch. 10. TheHijras in cross-cultural perspective
ISBN 0-534-50903-7 (alk. paper) ISBN 978-0-534-50903-3 (ISBN-13)

572:316
ETN A.10 11780 NANDA S. Neither
COBISS.SI-ID 36424802

8.
PUSTOSLEMÅ EK, Miran
        Vpliv tradicionalne kulture na samopodobo oseb z nevrotskimi motnjami : magistrska naloga / Miran PustoslemÅ¡ek. - Maribor : [M. PustoslemÅ¡ek], 2007. - 94 str. ; 30 cm

Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo. - Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 86-94

572:61
ETN Mag 11663 PUSTOSLEMÅ EK M. Vpliv
COBISS.SI-ID 36464994

9.
        [The SARAJEVO Haggadah] / [photographs Gojko Sikimić, Miodrag Radovanović]. - Sarajevo : Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine : Svjetlost, 1999 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - [280] str. : barvne ilustr. ; 24 cm

Gl. stv. nasl. prevzet iz kolofona. - Podatki o odgovornosti navedeni v prilogi. - Pisava in besedilo v heb.
- - The Sarajevo Haggadah / study by Eugen Werber ; [translation Zoran Mutić]. - 45 str.
Izv. stv. nasl.: Sarajevska hagada. - 2.000 izv.
ISBN 9958-10-088-6 (priloga)

296.313"13" 091.31(460=411.16`04)
ETN O.11 11646 The SARAJEVO ETN O.11 11646 WERBER E. The Sarajevo
COBISS.SI-ID 99533056

10.
Å TERBENC Svetina, Barbara
        Ljubljanski mestni park Tivoli v 20. stoletju : preživljanje prostega Ä asa in družabno življenje v parku do druge svetovne vojne : magistrsko delo / Barbara Å terbenc Svetina. - Ljubljana : [B. Å terbenc Svetina], 2007. - 114 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 106-114. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

930.85(497.4Ljubljana)(043.2) 712.25(497.4Ljubljana)(043.2)
ETN Mag 11665 Å TERBENC SVETINA B. Ljubljanski
COBISS.SI-ID 27530541

11.
WERBER, Eugen, 1923-
        Sarajevska hagada / Eugen Verber. - Sarajevo : Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine : Svjetlost, 1999 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 39 str. ; 24 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 39
ISBN 9958-10-089-4

296.313
ETN O.11 11647 VERBER E. Sarajevska
COBISS.SI-ID 99533824


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO