COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA1.
        ETNOLOGIJA in regije : Koroška : zbornik znanstvenih in strokovnih člankov / [urednici zbornika Karla Oder in Anja Serec Hodžar ; prevod povzetkov DEKS prevajanje in druge storitve]. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2007 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 207 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0353-6432 ; 40)

500 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetek v angl. pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-91031-8-0

39(497.4-17)(082)
ETN B.8 11770 ETNOLOGIJA 1, 2
COBISS.SI-ID 234165248

2.
KALČIĆ, Špela
        Nisem jaz Barbika : oblačilne prakse, islam in identitetni procesi med Bošnjaki v Sloveniji / Špela Kalčić. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2007 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 315 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Zupaničeva knjižnica ; št. 22)

700 izv. - Bibliografija: str. 285-304. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-237-223-1

316.7:28(497.4) 28-726.6-443.5(497.4) 391:28(497.4)
ETN D.0.3 11768 KALČIĆ Š. Nisem 1, 2
COBISS.SI-ID 236902912

3.
KRAVANJA, Boštjan
        Sveti svet : topografija religioznega prostora na primeru Breginjskega kota / [besedilo, fotografije] Boštjan Kravanja. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2007. - 277 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Zupaničeva knjižnica ; št. 23)

Bibliografija: str. 243-261. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-237-224-8

27(497.4-15)(091) 2-552(497.4) 27-522(497.4-15)
ETN D.3.1 11769 KRAVANJA B. Sveti 1, 2
COBISS.SI-ID 237395456


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO