COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA1.
CAMPBELL, Joseph, 1904-1987
        Miti, po katerih živimo / Joseph Campbell ; [prevedla Vera Čertalič]. - Nova Gorica : Eno, 2007 ([Ljubljana] : Matformat). - VII, 301 str. : ilustr. ; 24 cm

Potiskani spojni listi. - Predgovor / Johnson E. Fairchild: str. III-IV. - Bibliografija: str. 297-301
ISBN 978-961-6359-31-3

2-264"19" 316.72:2-264
ETN B.5 11792 CAMPBELL J. Miti
COBISS.SI-ID 234092544

2.
CERIBAŠIĆ, Naila
        Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće : povijest i etnografija javne prakse narodne glazbe u Hrvatskoj / Naila Ceribašić ; [prijevod sažetka Maja Mihanović]. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2003. - 410 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Nova etnografija)

Bibliografija: str. 353-401. - Summary
ISBN 953-6020-15-7

781.7(497.5)
ETN B.6 11702 CERIBAŠIĆ N. Hrvatsko
COBISS.SI-ID 220164608

3.
ČIČA, Zoran
        Vilenica i vilenjak : sudbina jednog pretkršćanskog kulta u doba progona vještica / Zoran Čiča. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2002. - 146 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Biblioteka Nova etnografija)

Bibliografija: str. 125-131. - Summary
ISBN 953-6020-17-3

398.4(=163.42)
ETN B.5 11701 ČIČA Z. Vilenica
COBISS.SI-ID 20782893

4.
DETELIĆ, Mirjana
        Beli grad : poreklo epske formule i slovenskog toponima / Mirjana Detelić, Marija Ilić. - Beograd : Balkanološki institut SANU, 2006. - 249 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebna izdanja / Srpska akademija nauka i umetnosti, Balkanološki institut = Special editions / Serbian Academy of Sciences and Arts, Institute for Balkan Studies ; 93)

Naslov na vzpor. nasl. str.: White city: the origin of epic formula and Slavic toponym. - Bibliografija: str. 97-107. - Summary: Towards a white city. - Kazala
ISBN 86-7179-050-9

398.87(=163.4)
ETN E.3 11696 BELI
COBISS.SI-ID 6307424

5.
DEUTSCHE Gesellschaft für Volkskunde. Kongress ((34th : ; 2003 ; Berlin, Germany)
        Ort. Arbeit. Körper. : Ethnographie Europäischer Modernen : 34. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, Berlin 2003 / Beate Binder ... [et al.], (Hrsg.). - Münster : Waxmann, cop. 2005. - 565 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Schriftenreihe Museum Europäischer Kulturen ; Bd. 3)

Bibliografije na koncu prispevkov
ISBN 3-8309-1530-6

39
ETN C.0 11718 ORT
COBISS.SI-ID 754566

6.
        DIVERSITÉ et culture / [[publié par le] Centre d'Analyse et de Prévision]. - Paris : CulturesFrance, 2007. - 95, 93 str. : barvne fotogr. ; 24 cm. - (Collection Penser l'Europe)

Nasl. angl. besedila: Diversity and culture. - Angl. besedilo tiskano v obratni smeri. - Bibliografija na koncu enega prispevka. - Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: Diversity and culture
ISBN 978-2-35476-012-0

008:316.7
ETN C.0 11684 DIVERSITY SOC 0 DIVERSITE
COBISS.SI-ID 6085662

7.
        EROTSKO u folkloru Slovena : zbornik radova / priredio Dejan Ajdačić. - Beograd : Stubovi kulture, 2000. - 585 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Biblioteka Lazulit ; knj. 8)

Bibliografija pri večini prispevkov in v opombah na dnu str.

39(=16):176(082) 392.4/.6(=16)(082)
ETN E.3 11711 EROTSKO
COBISS.SI-ID 116253696

8.
HAZLER, Vito
        Kultura bivanja in stavbarstva [Elektronski vir] : izpitno gradivo, študijsko leto 2007/2008 / Vito Hazler. - Slikovni in besedilni podatki. - [S. l.] : [V. Hazler], 2008. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Programske zahteve: Power Point. - Nasl. z nasl. zaslona

39
ETN D.1.6 11795 HAZLER V. Kultura 1
COBISS.SI-ID 36752994

9.
HAZLER, Vito
        Ljudje v času [Elektronski vir] : študijsko gradivo za Seminar družba 4, 5; Seminar za učitelje, Radovljica, dne 12. apr. 2008 / Vito Hazler. - Slikovni in besedilni podatki. - Ljubljana : [V. Hazler], 2008. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Power Point. - Nasl. z nasl. zaslona

719:39
ETN B.4 11794 HAZLER V. Ljudje 1
COBISS.SI-ID 36748386

10.
HAZLER, Vito
        Osnove varstva kulturne dediščine [Elektronski vir] : študijsko gradivo za program Upravljanje z okoljem, študijska smer Varstvo naravne dediščine, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, študijsko leto 2007/ 2008 / Vito Hazler. - Slikovni in besedilni podatki. - Radovljica : [V. Hazler], 2008. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Power Point. - Nasl. z nasl. zaslona

719:39
ETN B.4 11793 HAZLER V. Osnove 1
COBISS.SI-ID 36748130

11.
JEZERNIK, Božidar
        Divlja Evropa : Balkan u očima putnika sa Zapada / Božidar Jezernik ; [prevod s engleskog Slobodanka Glišić]. - Beograd : Bilioteka XX vek : Knjižara Krug, 2007 (Beograd : Čigoja štampa). - 410 str. ; 17 cm. - (Biblioteka XX vek ; 164)

Prevod dela: Wild Europe: the Balkans in the gaze of western travellers. London : Saqui Books, 2004. - Predgovor / Joel Martin Halpern: str. 5-18. - Bibliografija: str. [343]-399. - Kazalo
ISBN 978-86-7562-066-2

572:316
ETN E.0 11712 JEZERNIK B. Divlja
COBISS.SI-ID 144028940

12.
KOZOROG, Miha
        Turizem na Tolminskem med lokalnimi praksami in institucijami : problematika turistične destinacije v nastajanju : doktorska disertacija / Miha Kozorog. - Ljubljana : [M. Kozorog], 2007. - 343 str. ; 30 cm

Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo. - Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 298-343. - Povzetek

338.48(497.4Tolmin)
ETN Diss 11844 KOZOROG M. Turizem
COBISS.SI-ID 36599394

13.
        KULTURA, etničnost, identitet / priredila Jadranka Čačić-Kumpes. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti : Jesenski i Turk : Hrvatsko sociološko društvo, 1999. - 318 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Revije za sociologiju)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo. - Summary: Culture, ethnicity, identity / edited by Jadranka Čačić-Kumpes. - Résumé: Culture, ethnicité, identité / sous la direction de Jadranka Čačić-Kumpes
ISBN 953-6483-47-5 (NJT) ISBN 953-6028-11-5 (MIN) ISBN 953-6552-24-8 (HSD)

316.73(082) 316.347(082) 323.1(082)
ETN A.1 11713 KULTURA
COBISS.SI-ID 7518541

14.
        KULTURNI bestijarij / [avtorji: Antonija Zaradija Kiš ... [et al.] ; Urednice: Suzana Marjanić i Antonija Zaradija Kiš. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku : Hrvatska sveučilišna naklada, 2007. - 789 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-953-6020-36-2

398
ETN B.5 11697 KULTURNI
COBISS.SI-ID 34469730

15.
        LEKSIKON migracijskoga i etničkoga nazivlja / glavni urednik Emil Heršak. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 1998. - XVIII, 340 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 302-310
ISBN 953-6028-06-9 (pbk)

314.7(031)
ETN Lex 11714 LEKSIKON SLA Lex I 614 LEKSIKON
COBISS.SI-ID 6821453

16.
LINDQVIST, Sven, 1932-
        Terra nullius / Sven Lindqvist ; [prevod iz švedščine Lea Kozman]. - Ljubljana : Sanje, 2008. - 223 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Terra Nullius
ISBN 978-961-6653-18-3 (trda vezava) ISBN 978-961-6653-19-0 (broš.)

821.113.6-4
ETN L.2 11796 LINDQVIST S. Terra
COBISS.SI-ID 232420608

17.
LOZICA, Ivan
        Poganska baština / Ivan Lozica. - Zagreb : Golden marketing, 2002. - 221 str. ; 22 cm

Bibliografija: 213-214. - Summary
ISBN 953-212-056-4

392:291.13(497.5) 291.13:392(497.5)
ETN E.3 11704 LOZICA I. Poganska
COBISS.SI-ID 20813869

18.
MARJANOVIĆ, Vesna
        Vodič kroz kolekciju predmeta uz božićne običaje = Christmas ritual items guide / Vesna Marjanović ; [prevod na engleski Darija Radović]. - Beograd : Etnografski muzej, 2003. - 75 str. : ilustr. ; 21 cm

Cir. - Vzporedni tekst v srb. in angl. jeziku
ISBN 86-7891-012-7

069.51:398.332.41(497.11)(036)
ETN E.2 11679 MARJANOVIĆ V. Vodič
COBISS.SI-ID 842630

19.
MILEUSNIĆ, Zlatko
        Ljudi i masline : izložba Etnografskog muzeja / [autori teksta kataloga Zlatko Mileusnić, Ivan Šestan ; fotografije u katalogu Petar Dabac ... et al.]. - Zagreb : Etnografski muzej, 1994. - 101 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 36-38 in 78-79. - Summary / prijevod Damodar Frlan
ISBN 953-6273-00-4

634.63(091)(064) 633.852.73(091)(064) 061.4(497.13 Zagreb)
ETN E.1 11695 MILEUSNIĆ Z. Ljudi
COBISS.SI-ID 48737792

20.
SANTANGELO, Antonio, 1928-
        Some closer look at mental elements acting evolution Homo : (addendum to 'Intellective elements morphotyping Homo' Rian Graf in Segrate, 2006) / Antonio Santangelo. - Milano : Rian Graf in Segrate, 2007. - 58 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 40-58

575.8:572.024
ETN A.11 11688 SANTANGELO A. Some
COBISS.SI-ID 1720399

21.
SENJKOVIĆ-Burcar, Reana
        Lica društva - likovi države / Reana Senjković. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2002. - 310 str., [15] str. pril. ; 21 cm. - (Biblioteka Nova etnografija)

Bibliografija: str. 281-294
ISBN 953-6020-19-X

316.7(497.5)"199":39
ETN A.3 11703 SENJKOVIĆ R. Lica
COBISS.SI-ID 829837

22.
TEŠIĆ, Jelena
        Vodič kroz zbirku iskršnih jaja = Easter eggs collection guide / Jelena Tešić ; [prevod na engleski Bojan Žikić]. - Beograd : Etnografski muzej, 2004. - 47 str. : ilustr. ; 20 cm

Cir. in lat. - Besedilo vzporedno v srb. in angl. jeziku. - Bibliografija: str. 42
ISBN 86-7891-007-0

398.332.12(497.11)(036)
ETN E.2 11680 TEŠIĆ J. Vodič
COBISS.SI-ID 842374

23.
VLAHOVIĆ, Petar
        Serbia : the country, people, life, customs / Petar Vlahović ; [translation Aleksandar B. Nedeljković]. - Beograd : Serbian Economic and Cultural Club : Ethnographic Museum, 2004. - 420 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Srbija. - Bibliografija: str. 396-419
ISBN 86-7891-019-4

39(497.11)
ETN E.0 11681 VLAHOVIĆ P. Serbia
COBISS.SI-ID 512126080


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO