COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA1.
CERTEAU, Michel de
        Iznajdba vsakdanjosti I : umetnost delovanja / Michel de Certeau ; [prevedla Mojka Žbona ; uvodna študija Luce Giard]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2007. - 340 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: L'invention du quotidien. 1, Arts de faire. - Zgodovina neke raziskave / Luce Giard: str. 5-33. - Izbrana bibliografija Michela de Certeuja: str. 335
ISBN 978-961-6262-88-0

141.7:130.2 316.7
ETN A.1 11842 CERTEAU M. de Iznajdba FIL I CERTEAU M. Iznajdba PRK 5740/let. 2007 CERTEAU M. de Iznajdba vsakdanjosti SOC CERTEAU de M Iznajdba ...
COBISS.SI-ID 237574400

2.
LIPOVEC Čebron, Uršula
        Krožere zdravja in bolezni : tradicionalna in komplementarne medicine v Istri / Uršula Lipovec Čebron ; [prevod angleškega povzetka Matija Ravitz]. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2008. - 218 str. ; 23 cm. - (Zbirka Zupaničeva knjižnica ; št. 24)

Bibliografija: str. 191-208. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-961-237-246-0

61:39(497.4-14)(091)
COBISS.SI-ID 240004864

3.
MONAGHAN, John
        Socialna in kulturna antropologija : zelo kratek uvod / John Monaghan in Peter Just ; [prevedel Marko Cerkvenik]. - Ljubljana : Krtina, 2008. - 176 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka)

Prevod dela: Social and cultural anthropology. - Kazali
ISBN 978-961-6174-95-4

316.7 572:008
ETN A.1 11845 MONAGHAN J. Socialna FIL III MONAGHAN J., Just P. SOCIALNA IN ... SOC 316.7 MONAGHAN, J. Socialna
COBISS.SI-ID 234596096


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO