COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA1.
ANDERSON, Benedict R. O'G., 1936-
        Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism / Benedict Anderson. - Rev. ed. - London ; New York : Verso, 2006. - XV, 240 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 230-233. - Kazalo

ISBN 1-84467-086-4 (pbk)
ISBN 978-1-84467-086-4 (pbk)

323.14
FRASCATI: 5-410
ETN A.2 12686 ANDERSON B. Imagined
COBISS.SI-ID 25592669

2.
        ANTROPOLOŠKI vidiki načinov življenja v mestih / uredila Jaka Repič in Jože Hudales. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - 334 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zupaničeva knjižnica ; št. 36)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-961-237-563-8

711.4:39(082) 572:711.4(082)
FRASCATI: 5-402
ETN A.8 12668 ANTROPOLOŠKI Repič J. (ur.) 1, 2 SOC 39 ANTROPOLOŠKI Repič J. et al. ur.
COBISS.SI-ID 265582848

3.
BAHOVEC, Igor
        Skupnosti : teorije, oblike, pomeni / Igor Bahovec. - Ljubljana : Sophia, 2005 (Ljubljana : Rotosi). - 272 str. ; 24 cm. - (Zbirka Razgledi ; 2005, 3)

Bibliografija: str. 259-268. - Kazalo

ISBN 961-6294-72-5

316.3 37.015.4
FRASCATI: 5-410
ETN A.2 12690 BAHOVEC I. Skupnosti PED 37.015.4 BAHOVEC S. Skupnosti SOC 316.3 BAHOVEC, I. Skupnosti...
COBISS.SI-ID 223739392

4.
BARTULOVIĆ, Alenka
        "Nismo vaši!" : antinacionalizem v povojnem Sarajevu / Alenka Bartulović. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - 452 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zupaničeva knjižnica ; št. 35, ISSN 1855-671X)

Bibliografija: str. 401-440. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-237-552-2

572.027:32(497.6) 323.1(497.6) 39:316(497.6)
FRASCATI: 5-402
ETN C.11 12667 BARTULOVIĆ A. Nismo 1, 2
COBISS.SI-ID 264310272

5.
BELL, John, 1981-
        Parades and protests : an annotated bibliography / John Bell. - Belfast : Institute for Conflict Research, 2007. - 144 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 3-11

ISBN 978-0-9552259-3-2 (broš.)
ISBN 0-9552259-3-0 (broš.)

32:572(410.7)
FRASCATI: 5-402
ETN A.3 12685 BELL J. Parades
COBISS.SI-ID 52059234

6.
        BEYOND listening : children's perspectives on early childhood services / edited by Alison Clark, Anne Trine Kjørholt and Peter Moss. - Reprinted. - Bristol : Policy Press, 2010, cop. 2005. - VII, 197 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0611/2006386868.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 1-86134-613-1 (hbk)
ISBN 978-1-86134-613-1 (hbk)
ISBN 1-8613-4612-3 (pbk)
ISBN 978-1-86134-612-4 (pbk)

373.2(082)
FRASCATI: 5-300
ETN A.17 12678 BEYOND Clark A. (ur.)
COBISS.SI-ID 51880802

7.
BOLIN, Inge
        Growing up in a culture of respect : child rearing in highland Peru / Inge Bolin. - 1st ed. - Austin : University of Texas Press, 2006. - XV, 214 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://site.ebrary.com/id/10172712 - ebrary. - Bibliografija: str. 187-203. - Vsebina: Introduction ; From the womb to the cradle ; Early childhood ; Children at play and work ; The many faces of learning ; Rituals and ceremonies on top of the world ; Adolescence, a time of many challenges ; Building a society of respect

ISBN 0-292-70982-X (cloth : brezkislinski papir)
ISBN 978-0-292-70982-9 (cloth : brezkislinski papir)
ISBN 0-292-71298-7 (broš. : brezkislinski papir)
ISBN 978-0-292-71298-0

392(85)
FRASCATI: 5-402
ETN K.3 12665 BOLIN I. Growing
COBISS.SI-ID 51638882

8.
BOURDIEU, Pierre
        Moška dominacija / Pierre Bourdieu ; [prevod Jelka Kernev Štrajn ; spremna beseda Milica Antić Gaber in Veronika Tašner]. - Ljubljana : Sophia, 2010 (Ljubljana : Rotosi). - IX, 175 str. ; 21 cm. - (Zbirka Teorija / Sophia ; 2010, 4)

Prevod dela: La domination masculine. - 500 izv. - Bourdieu, feminizem in moška dominacija / Milica Antić Gaber, Veronika Tašner: str. 145-168. - Bibliografija: str. 168-170. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-24-5

316.346.2 305
FRASCATI: 5-410
ETN A.10 12695 BOURDIEU P. Moška FIL IX.3 BOURDIEU P. Moška SOC 316.3 BOURDIEU P. Moška dominacija
COBISS.SI-ID 254103552

9.
BRAUDEL, Fernand
        Dinamika kapitalizma / Fernand Braudel ; [prevedel Gregor Moder ; spremna beseda Lev Centrih]. - Ljubljana : Sophia, 2010 (Bevke : Bograf). - 134 str. ; 21 cm. - (Zbirka Teorija / Sophia ; 2010, 2)

Prevod dela: La dynamique du capitalisme. - 500 izv. - Zgodovina (realnega) socializma v analizah svetovnih-sistemov / Lev Centrih: 97-132. - Bibliografija: str. 132-1134

ISBN 978-961-6768-21-4

330.342.14"14/17" 316.324.5/.6(100)"14/17" 339.9"14/17"
FRASCATI: 5-409
ETN A.3 12694 BRAUDEL F. Dinamika PED 316 BRAUDEL F. Dinamika SOC 33 BRAUDEL F. Dinamika
COBISS.SI-ID 253625344

10.
BRIGGS, Asa
        Socialna zgodovina medijev : od Gutenberga do interneta / Asa Briggs in Peter Burke ; prevod Marjan Sedmak ; [spremna beseda Sandra B. Hrvatin in Marko Prpič]. - Ljubljana : Sophia, 2005. - 380 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razgledi ; 2005, 2)

Prevod dela: A social history of the media

ISBN 961-6294-67-9

659.3/.4(091):316.77
FRASCATI: 5-410
BIB 316.7 BRIGGS A. Socialna ETN A.4.1 12689 BRIGGS A. Socialna SOC 316.7 BRIGGS, A. et al. Socialna... ZGO D 7188/2
COBISS.SI-ID 221968384

11.
DEMŠAR, Marija, etnologinja
        Šolstvo v Škofji Loki v 1. polovici 20. stoletja : seminarska naloga I. in II. / Marija Demšar. - Ljubljana : [M. Demšar], 2009. - [25] f. ; 30 cm : ilustr.

Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo. - Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. [24-25]

37:39(497.4Škofja Loka)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2916 DEMŠAR M. Šolstvo
COBISS.SI-ID 51819618

12.
EXPLORING antropology (4th ; 2007 ; Blauberen, Germany)
        Exploring antropology : perspectives on interactions, changes & challenges : reader of the 4th MASN-Conference, november 7th-11th 2007, Blauberen, Germany. - Tübingen : Moving Anthropology Student Network, cop. 2008. - 198 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-3-00-026463-4

572
FRASCATI: 5-402
ETN A.15 12676 EXPLORING
COBISS.SI-ID 33992965

13.
FIGES, Orlando, 1959-
        The Whisperers : private life in Stalin's Russia / Orlando Figes. - London : Penguin books, 2008. - XXXVIII, 739 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 669-702. - Kazalo

ISBN 978-0-141-01351-0

94(47)"1917/1953"
FRASCATI: 5-402
ETN E.0 12679 FIGES O. Whisperers
COBISS.SI-ID 63312897

14.
GOLEC, Boris
        Nedokončana kroatizacija delov vzhodne Slovenije med 16. in 19. stoletjem : po sledeh hrvaškega lingvonima in etnonima v Beli krajini, Kostelu, Prekmurju in Prlekiji / Boris Golec ; [prevod povzetka Tina Bahovec (nemščina), Manca Gašperšič (angleščina) ; kartografija Mateja Rihtaršič] ; [izdajatelj] Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - 174 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Thesaurus memoriae. Opuscula, ISSN 2232-3430 ; 3)

400 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 139-150. - Zusammenfassung: Die unvollendete Kroatisierung von Teilen des östlichen Slowenien zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert ; Summary: Incomplete Croatization of parts of eastern Slovenia between the sixteenth and nineteenth centuries

ISBN 978-961-254-383-9

811.163.42'373.23(497.41/.43)
FRASCATI: 6-100
ETN A.5 12691 GOLEC B. Nedokončana GEO SLO II 10535 93/94 GOLEC B. Nedokončana ZGO 7843/3
COBISS.SI-ID 262959360

15.
        GRASSROOTS memorials : the politics of memorializing traumatic death / edited by Peter Jan Margry and Cristina Sánchez-Carretero. - [1st ed.]. - New York ; Oxford : Berghahn books, 2011. - X, 374 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Remapping cultural history ; vol. 12)

Podatek o izdaji naveden v CIP-u. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-85745-189-7 (hbk.)
ISBN 978-0-85745-190-3 (ebook)

393.9(082)
FRASCATI: 5-402
ETN P.2 12681 GRASSROOTS Margry P. J. (ur.)
COBISS.SI-ID 33656109

16.
HOBSBAWM, Eric John Ernest, 1917-2012
        Čas kapitala : 1848-1875 / Eric Hobsbawm ; [prevod Zdenka Erbežnik]. - Ljubljana : Sophia, 2011. - XI, 407 str. ; 25 cm. - (Zbirka Respublica ; 3/2011)

Prevod dela: The age of capital

ISBN 978-961-6768-35-1

94(100)"1848/1875" 94(100)"1848/1875"
FRASCATI: 6-100
ETN A.3 12696 HOBSBAWM E. Čas SOC 94(100) HOBSBAWN E. Čas... SOC 94(100)"19/20" HOBSBAWN E. Čas kapitala ZGO D 8273/3 1
COBISS.SI-ID 259637248

17.
KAKAR, Sudhir
        The inner world : a psychoanalytic study of childhood and society in India / Sudhir Kakar. - 4th ed. - New Delhi : Oxford University Press, 2012. - XX, 272 str. ; 22 cm. - (Oxford India Perennials)

Bibliografija: str. 253-263. - Kazalo

ISBN 978-0-19-807715-2
ISBN 0-19-807715-7

572:159.964(540)
FRASCATI: 5-402
ETN A.17 4981 KAKAR S. Inner
COBISS.SI-ID 52033122

18.
KUZMANIĆ, Tonči
        Policija, mediji, UZI in WTC : (antiglobalizem in terorizem) / Tonči Kuzmanić ; [prevod v angleščino Olga Vuković ; fotografije Franci Pavlišič ... et al.]. - Ljubljana : Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, 2002. - 187 str. : fotogr. ; 24 cm. - (Zbirka Svete krave)

Besedilo v slov., eno poglavje v angl. - Bibliografija: str. 185-187

ISBN 961-90932-7-5

323.2:351.74
FRASCATI: 5-410
ETN A.3 12687 KUZMANIĆ T. Policija
COBISS.SI-ID 117167872

19.
LE Goff, Jacques, 1924-
        History and memory / Jacques Le Goff ; translated by Steven Rendall and Elizabeth Claman. - New York : Columbia University Press, 1992. - XXIII, 265 str. ; 24 cm. - (European perspectives)

Prevod dela: Storia e memoria. - Bibliografija: str. 225-239. - Kazalo. - Vsebina: Past/present ; Antique (ancient)/Modern ; Memory ; History

ISBN 0-231-07590-1 (brezkislinski papir)
ISBN 978-0-231-07590-9 (brezkislinski papir)
ISBN 0-231-07591-X (broš.)
ISBN 978-0-231-07591-6 (broš.)

93/94
FRASCATI: 6-100
ETN O.9 12682 LE GOFF J. History
COBISS.SI-ID 52038242

20.
LÜTHI, Max, 1909-1991
        Evropska pravljica : forma in narava / Max Lüthi ; [prevedla Alenka Veler ; spremna beseda Milena Mileva Blažič]. - Ljubljana : Sophia, 2011 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XII, 202 str. ; 21 cm

Prevod dela: Das europäische Volksmärchen. - 500 izv. - Max Lüthi in literarnoteoretično preučevanje pravljic / Milena Mileva Blažić: str. 183-196. - Bibliografija: str. 167-179. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-37-5

398.2(4)(04) 82.0-34
FRASCATI: 5-402
ETN B.5 12693 LÜTHI M. Evropska PRK 10093 LÜTHI M. Evropska pravljica
COBISS.SI-ID 260316160

21.
        MADE to be seen : perspectives on the history of visual anthropology / edited by Marcus Banks and Jay Ruby. - Chicago ; London : University of Chicago Press, 2011. - 419 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 355-404. - Kazalo. - Vsebina: Skilled visions: toward an ecology of visual inscriptions / Cristina Grasseni ; Material visions: dress and textiles / Sandra Dudley ; Visual anthropology and the built environment: interpenetrations of the visible and the invisible / Roxana Waterson ; Unfinished dialogues: notes toward an alternative history of art and anthropology / Arnd Schneider ; Theorizing "the body" in visual culture / Brenda Farnell ; Tracing photography / Elizabeth Edwards ; Ethnographic film / Matthew Durington and Jay Ruby ; Digital visual anthropology: potentials and challenges / Sarah Pink ; Native intelligence: a short history of debates on indigenous media and ethnographic film / Faye Ginsburg ; Productive dissonance and sensuous image-making: visual anthropology and experimental film / Kathryn Ramey ; Anthropology and the problem of audience reception / Stephen Putnam Hughes ; Hindsight/postscript: ethical and epistemic reflections on/of anthropological vision / Michael Herzfeld

ISBN 978-0-226-03661-8 (brezkislinski papir)
ISBN 0-226-03661-8 (brezkislinski papir)
ISBN 978-0-226-03662-5 (broš. : brezkislinski papir)
ISBN 0-226-03662-6 (broš. : brezkislinski papir)

77:572(084)
FRASCATI: 5-402
ETN A.4 12661 Made Banks M. (ur.)
COBISS.SI-ID 1393798

22.
        MEMORY and World War II : an ethnographic approach / edited by Francesca Cappelletto. - English ed. - Oxford ; New York : Berg, 2005. - XVII, 206 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0511/2005010970.html. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo. - Vsebina: 'Little Moscow' and the Greek civil war : memories of violence, local identities and cultural practices in a Greek mountain community / Riki Van Boeschoten ; Remembering the resistance in popular theatre : a Basque controversy / Sandra Ott ; World War II comes to an Istrian village : atrocities and memories / Rudolph M. Bell ; Public memories and personal stories : recalling the Nazi-fascist massacres / Francesca Cappelletto ; Memory and cultural schema : linking memory to political action /Roger Petersen ; Memory-making among the gentry in Poland / Longina Jakubowska ; Historians : private, collective and public memories of violence and war atrocities / Stuart Woolf

ISBN 1-84520-204-X (trda vezava)
ISBN 1-84520-205-8 (broš.)
ISBN 978-1-84520-204-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-84520-205-7 (broš.)

930.1:94"1939/1945 93/94
FRASCATI: 6-100
ETN O.9 12683 MEMORY Cappelletto F. (ur.)
COBISS.SI-ID 944595

23.
        NATION and narration / edited by Homi K. Bhabha. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2008, cop. 1990. - VIII, 333 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 0-415-01483-2 (broš.)
ISBN 978-0-415-01483-0

323.1:82 82
FRASCATI: 5-402
ETN A.3 12677 NATION Bhabha H. K. (ur.)
COBISS.SI-ID 52025186

24.
        NORTHERN Ireland after the troubles : a society in transition / edited by Colin Coulter & Michael Murray. - Manchester : Manchester University Press, 2008. - XIII, 280 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/fy0904/2009275422.html - Table of contents. - Bibliografija v opombah na koncu vsakega prispevka. - Kazalo. - Vsebina: Telling stories, facing truths : memory, justice and post-conflict transition / Patricia Lundy and Mark McGovern ; From conflict to communal politics : the politics of peace / Jonathan Tonge ; Belfast : a segregated city / Peter Shirlow ; Spatial planning in contested territory : the search for a place vision after the 'troubles' / William J.V. Neill and Geraint Ellis ; Policing change : to reform or not to transform? / Mary O'Rawe ; Religious change and persistence / Claire Mitchell ; Gender and ethno-nationalist politics / Fidelma Ashe ; The glacier moves? Economic change and class structure / Jim Smyth and Andreas Cebulla ; Whiteness, racism and exclusion : a critical race perspective / Paul Connolly and Romana Khaoury ; Still taking sides : sport, leisure and identity / Alan Bairner ; From shellshock rock to ceasefire sounds : popular music / Sean Campbell and Gerry Smyth ; House training the paramilitaries : the media and the propaganda of peace / Stephen Baker and Greg McLaughlin

ISBN 978-0-7190-7440-0 (trda vezava)
ISBN 0-719-07440-1 (trda vezava)
ISBN 0-719-07441-X (broš.)
ISBN 978-0-719-07441-7 (broš.)

32:572(410.7)
FRASCATI: 5-402
ETN I.2 12684 NORTHERN Coulter C. (ur.)
COBISS.SI-ID 52057698

25.
OTTENJANN, Helmut
        Museumsdorf Cloppenburg : Niedersächsisches Freilichtmuseum : Museumsführer mit Anhang zur Vor- und Nachbereitung des Museumsbesuchs / [Text und Gestaltung: Hermann Kaiser und Helmut Ottenjann]. - 6. Aufl. - Cloppenburg : Museumsdorf Cloppenburg, 1985. - 189 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 185-187

069:39(430Cloppenburg)
FRASCATI: 5-402
ETN B.3 6745 MUSEUMSDORF
COBISS.SI-ID 51786338

26.
PINK, Sarah
        The future of visual anthropology : engaging the senses / Sarah Pink. - London ; New York : Routledge, 2006. - XII, 166 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 145-161. - Kazalo. - Vsebina: Engaging the visual : an introduction ; Interdisciplinary agendas : (re)situating visual anthropology ; New sensations? : visual anthropology and the senses ; Visual anthropology and anthropological writing : the case of the sensory home ; Visual engagement as social intervention : applied visual anthropology ; Visual anthropology and hypermedia : towards conversing anthropologically ; A visual anthropology for the twenty-first century

ISBN 0-415-35764-0 (trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 0-415-35765-9 (broš. : brezkislinski papir)
ISBN 0-203-00359-4 (ISBN-10)
ISBN 978-0-203-00359-6 (ISBN-13)
ISBN 978-0-415-35764-7 (hbk)
ISBN 978-0-415-35765-4 (pbk)

572(084)
FRASCATI: 5-402
ETN A.4 12660 PINK S. Future
COBISS.SI-ID 51634018

27.
POLANSKY, Paul, 1942-
        One blood, one flame : the oral histories of the Yugoslav gypsies before, during and after WWII / Paul Polansky. - 1st ed. - [Praha] : Kosovo Roma Refugee Foundation, cop. 2007-2008 (Niš : Grafis Nish). - 3 vol. (372, 473, 549 str.) : ilustr. ; 24 cm

ISBN 1-8794-5772-5 (broš.)
ISBN 978-1-8794-5772-0

94(100)"1939/1945"
FRASCATI: 5-402
ETN J.0 12672 POLANSKY P. One
COBISS.SI-ID 51385186

28.
        POLITIKA praznovanja : prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem / glavni urednik Božidar Jezernik ; sourednika Ingrid Slavec Gradišnik, Mitja Velikonja. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - 180 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zupaničeva knjižnica ; št. 37)

Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 978-961-237-570-6

394.46(497.4)(082)
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.1 12669 Politika Jezernik B. (ur.) ETN D.2.1 12669 POLITIKA Jezernik B. (ur.) 1, 2 SOC 39 JEZERNIK B. Politika
COBISS.SI-ID 265970688

29.
ROŽMAN, Helena
        Razvojno varstvo stavbne dediščine na primeru Kostanjevice na Krki / Helena Rožman ; [prevod Nives Sulič Dular]. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2012 (Ljubljana : Alfagraf). - 143 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva ; 46)

O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 124-135. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6775-12-0

719:721(497.4Kostanjevica na Krki)
FRASCATI: 2-107
ETN B.4 12666 ROŽMAN H. Razvojno 1, 2
COBISS.SI-ID 264166656

30.
SIMONETI, Maja
        Mestne zelene površine : med ljubiteljstvom in stroko / Maja Simoneti ; [predgovor Drago Kos]. - Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 1997 (Ljubljana : Ja Grafika). - 205 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Spekter ; 1/97)

Bibliografija: str. 195-202. - Summary

ISBN 961-6014-86-2

712.25(497.4 Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.6 12688 SIMONETI M. mestne GEO LJU II 8810 71 SIMONETI M. Mestne
COBISS.SI-ID 65171456

31.
SPIEGELMAN, Art
        Maus : a survivor's tale / Art Spiegelman. - London : Penguin books, 2003. - 295 str. : ilustr. ; 23 cm

Vsebina na nasl. str.:
My father bleeds history
And here my troubles began

ISBN 978-0-14-101408-1

821.111(73)-31:084.11 084.11 929Spiegelman
FRASCATI: 6-100
ETN O.9 12674 SPIEGELMAN A. Maus
COBISS.SI-ID 18177800

32.
ŠMITEK, Zmago
        Poetika in logika slovenskih mitov : ključi kraljestva / Zmago Šmitek. - Ljubljana : Študentska založba, 2012. - 390 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Opombe z bibliografijo: str. 311-354. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-242-557-9

257.7(497.4) 398.4(497.4)
FRASCATI: 6-309 5-402
ARH 010 143 ETN D.3.1 12692 ŠMITEK Z. Poetika PRK 10284 ŠMITEK Z. Poetika SOC 2 ŠMITEK Z. Poetika
COBISS.SI-ID 263982848

33.
WOOD, Gordon S.
        The purpose of the past : reflections on the uses of history / Gordon S. Wood. - New York [etc.] : Penguin Press, 2008. - 323 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0723/2007030979.html - Table of contents only
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0834/2007030979-b.html - Contributor biographical information
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0834/2007030979-d.html - Publisher description. - Bibliografija: str. 321-323. - Kazalo. - Vsebina: "Influence" in history ; Anachronism in history ; Narrative history ; The lessons of history ; Continuity in history ; History and the new historicism ; History as fiction ; History as high politics ; Microhistory ; Truth in history ; History versus political theory ; History without ideas ; History and heritage ; Comparative history ; Postmodern history ; Satirical history ; Multicultural history ; History and myth ; History as cultural criticism ; Race, class, gender and history writing ; Presentism in history

ISBN 978-1-59420-154-7 (trda vezava)
ISBN 1-59420-154-4
ISBN 978-0-14-311504-5 (broš.)

93/94:001
FRASCATI: 6-100
ETN O.9 12680 WOOD G. S. Purpose
COBISS.SI-ID 52036962


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO